Paslaugos

BIRŽŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS TRUMPALAIKIAMS RENGINIAMS ORGANIZUOTI PASLAUGŲ KAINOS

Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro (toliau – Centras) atlygintinai teikiamų paslaugų kainos patvirtintos Biržų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu  Nr. T– 17, Centro panaudos sutarties pagrindu valdomo Biržų rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos trumpalaikiams renginiams organizuoti įkainiai patvirtinti Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktoriaus 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr.V-38.

Paslaugos pavadinimas

 

Kaina

Pažymėjimo ar pažymėjimo dublikato apie dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginyje (seminare, kursuose, mokymuose) paruošimas, išrašymas ir išdavimas (už vieną vienetą)

0,87

Kvalifikacijos tobulinimo renginio (seminaro) vieno klausytojo mokestis (už 6 akademines valandas)

14,48

Kvalifikacijos tobulinimo renginių (mokymų, kursų) vieno klausytojo mokestis (už vieną akademinę valandą)

2,03

Konferencijos vieno klausytojo mokestis

2,90

A4 formato vienos pusės nespalvoto teksto kopijavimas, naudojant Centro popierių (už vieną lapą)

0,09

A4 formato vienos pusės nespalvoto tekstokopijavimas, naudojant kliento popierių (už vieną lapą)       0,09
A4 formato abiejų pusių nespalvoto tekstokopijavimas, naudojant Centro popierių (už vieną lapą)             0,18
A4 formato abiejų pusių nespalvoto tekstokopijavimas, naudojant kliento popierių (už vieną lapą) 0,17
Salės (72,57 m2) be įrangos nuomos mokestis(už vieną valandą) 4,00
Salės (72,57 m2) su įranga nuomos mokestis(už vieną valandą) 6,00
Salės (31,93 m2) be įrangos nuomos mokestis(už vieną valandą) 3,00
Salės (31,93 m2) su įranga nuomos mokestis(už vieną valandą) 5,00
Kompiuterių klasės (56,17 m2) su įranga nuomos mokestis (už vieną valandą) 7,00

_______________

Parašykite komentarą