Dokumentai

2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai ir kryptys

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas

Mokytojo profesijos kompetencijų aprašas

Valstybinių (išskyrus aukštąsias mokyklas) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatų pakeitimas

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija

Valstybinė švietimo 2013 – 2022 metų strategija

_________________________________________________

Mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo_nuostatai

_____________________________________

Mokytojų kompiuterinio raštingumo programa

_________________________________________

Specialiosios pedagogikos  ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinim kursų_programa

 

Parašykite komentarą