Dokumentai

Kvalifikacinių reikalavimų mokytojams aprašas (2014-08-29)

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo koncepcija

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinei veiklai organizuoti rekomendacijos

Metodinių būrelių veiklos planavimo ir vykdymo metodinės rekomendacijos

Tarnybos metodinės veiklos organizavimo dokumentai

Tarnybos metodinių darbų parodų organizavimo tvarka

Mokytojų metodinių priemonių pateikimo rekomendacijos

Parašykite komentarą