Edukacinės patirties bankas

Apima idėjų, novacijų, gerosios patirties aprašus. Sėkminga patirtis, kurią pedagogai praktikai viešai pristatė  sklaidai ir kuri edukacinės patirties banko priimama kaip vertinga. Kviečiame visus pedagogus skleisti gerąją patirį. Visus pateiktus leidinius, priemones, metodinę medžiagą rasite pas mus centre.

2013 metai   2012 metai    2011 metai   2010 metai    2009 metai

Mokytojų metodiniai darbai:

Parengtų pamokų ruošinius galėsite įsirašyti atvykę į centrą. Daugiau informacijos teirautis centro metodininkės Gražinos Braknienės (tel. 31 127 kab. Nr. 2)

Skaitmeninės interaktyvios pamokos

PowerPoint programa parengtos pamokos

Atvirų pamokų ir kitų patirties sklaidos veiklų, programas ir nuostatus rasite centre.  SĄRAŠAS

Centre vykusių kvalifikacijos tobulinimo renginių SĄRAŠAS

Mokytojų parengtos edukacinės programos

Kviečiame pasinaudoti gerosios patirties leidiniais:

 

 

 

 

 

 

 

Projekto „Aukime sveiki“ yra išleistos III dalys

 

 

 

 

 

 

 

Projekto „Gamtamokslinis ugdymas pradinėse klasėse“ yra išleistos II dalys

 

 

 

 

 

 

 

Daugiau išleistų leidinių rasite čia

Parašykite komentarą