Metodinių būrelių pirmininkai

2016 – 2017 mokslo metų:

Eil.Nr.

Metodinis būrelis

Pirmininkas

Mokykla

1.

Kūno kultūros mokytojų Audrius Unglinikas Kaštonų pagrindinė mokykla

2.

Muzikos mokytojų Rasa Stanulevičienė Kaštonų pagrindinė mokykla

3.

Dailės mokytojų Daiva Zalogienė „Saulės“ gimnazija

4.

Pradinių klasių mokytojų Nida Mikšienė „Atžalyno“ pagrindinė mokykla

5.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogų Vilija Ščebetovienė Lopšelis/darželis „Ąžuoliukas“

6.

Logopedų  ir specialiųjų pedagogų Gitana Skiauterienė Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla

7.

Fizikos mokytojų Astra Korsakienė „Saulės“ gimnazija

8.

Istorijos mokytojų Virginija Kalninienė „Saulės“ gimnazija

9.

Matematikos mokytojų Zita Janeliukštytė Vabalninko B. Sruogos gimnazija

10.

Informacinių technologijų mokytojų Eglė Kulbienė „Aušros“ pagrindinė mokykla

11.

Biologijos, chemijos mokytojų Skirmantė Galvelytė „Aušros“ pagrindinė mokykla

12.

Lietuvių k. mokytojų Vaida Vaitaitytė Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla

13.

Anglų k. mokytojų Indra Krizonienė „Saulės“ gimnazija

14.

Rusų k. mokytojų Vilma Greviškienė Biržų rajono Pačeriaukštės    P. Poškaus pagrindinė mokykla

15.

Geografijos mokytojų Saulė Venckūnienė Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla

16.

Tikybos mokytojų Sandra Balodytė Biržų rajono Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla

17.

Etikos mokytojų Vita Januševičienė Biržų rajono Papilio pagrindinė mokykla

18.

Technologijų mokytojų Renata Kaminskienė „Aušros“ pagrindinė mokykla

19.

Socialinių pedagogų Vilma Simėnienė Kaštonų pagrindinė mokykla

20.

Mokyklų bibliotekininkų Rita Valintėlytė Kaštonų pagrindinė mokykla

21.

Direktorių pavaduotojų ugdymui Vaida Slavinskienė „Aušros“ pagrindinė mokykla

22.

Vidaus vertinimo grupė Gitana Urbonavičienė Kaštonų pagrindinė mokykla

23.

Etnokultūros mokytojų metodinis būrelis Zita Kumpelienė Vabalninko B. Sruogos gimnazija

Parašykite komentarą