Mokyklų metodinė taryba

2016-2017 m. m.

Metodinės tarybos pirmininkas Eugenijus Januševičius, Biržų rajono Papilio pagrindinės mokyklos direktorius.

 Metodinės tarybos pirmininko pavaduotoja Audronė Januševičiutė, Biržų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė.

Metodinės tarybos nariai:

Gražina Braknienė, Biržų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė;

Virginija Kalninienė, Biržų „Saulės“ gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė, Biržų rajono istorijos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė;

Irena Pakalnienė, Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos pradinių kasių mokytoja metodininkė, Biržų rajono pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė;

Aušra Macienė, Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

 ________________

Parašykite komentarą