Mokytojai ekspertai

 2016-2017 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Mokykla

Dalykas

       1. Laimutė Marinskienė „Saulės“ gimnazija

Chemija

 2.

Astra Korsakienė „Saulės“ gimnazija

Fizika

     3. Audris Viduolis Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinė mokykla

Kūno kultūra

     4. Nijolė Kregždienė Sporto mokykla

Krepšinis

Parašykite komentarą