Mokytojai metodininkai

2016 -2017 m. m.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojos metodininkės

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Mokykla

1.

Milda Kazlauskienė Lopšelis darželis „Drugelis“

2.

Irena Mieliauskienė Mokykla darželis „Vyturėlis“

3.

Sonata Laicėnaitė Mokykla darželis „Vyturėlis“

4.

Ingrida Kuncienė l/d „Ąžuoliukas“

Priešmokyklinio ugdymo pedagogės metodininkės

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Mokykla

1.

Lorita Kaminskienė m/d „Vyturėlis“

2.

Vilija Ščebetovienė l/d „Ąžuoliukas“

3.

Aušra Pliekaitienė l/d „Genys“

 Pradinių klasių  mokytojai metodininkai 

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Mokykla

1.

Virginija Kruopienė „Aušros“ pagrindinė mokykla

2.

Asta Petrusevičienė „Aušros“ pagrindinė mokykla

3.

Miglutė Budriūnienė „Aušros“ pagrindinė mokykla

4.

Gražina Trečiokienė „Aušros“ pagrindinė mokykla

5.

Rima Viederienė „Aušros“ pagrindinė mokykla

6.

Violeta Vanagienė „Atžalyno“ pagrindinė mokykla

7.

Regina Lapeikienė Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla

8.

Violeta Didzinskienė Papilio pagrindinė mokykla

9.

Vita Januševičienė Papilio pagrindinė mokykla

10.

Alytė Grygienė Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinė mokykla

11.

Irena Pakalnienė Kaštonų pagrindinė mokykla

12.

Gražina Girdžiuvienė Pabiržės pagrindinė mokykla

13.

Aušrelė Gesevičienė Pabiržės pagrindinė mokykla

14.

Asta Klevienė Pabiržės pagrindinė mokykla

15.

Stanislava Tauterienė Kaštonų pagrindinė mokykla

16.

Albina Povilauskienė Papilio pagrindinė mokykla

Lietuvių kalbos mokytojai metodininkai:

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Mokykla

1.

Danutė  Laumienė „Aušros“ pagrindinė mokykla

2.

Aurelija Stakionienė „Aušros“ pagrindinė mokykla
   3. Laisvūnė Šatienė „Aušros“ pagrindinė mokykla

4.

Idalija Marcinkevičiūtė „Atžalyno“ pagrindinė mokykla

5.

Adelė Samulionienė „Atžalyno“ pagrindinė mokykla

6.

Vlada Balbierienė „Saulės“ gimnazija

7.

Virginija Kalvanaitė „Saulės“ gimnazija

8.

Daiva Sribikienė „Saulės“ gimnazija

9.

Valė Lukoševičienė Vabalninko Balio Sruogos vidurinė mokykla

10.

Julija Greviškienė Vabalninko Balio Sruogos vidurinė mokykla

11.

Edita Timukienė Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla

12.

Edita Lansbergienė Papilio pagrindinė mokykla

13.

Neringa Simonavičienė Medeikių pagrindinė mokykla

14.

Vilma Jurgaitienė Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinė mokykla

15.

Aušra Macienė Kaštonų pagrindinė mokykla

Anglų kalbos mokytojai metodininkai 

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Mokykla

1.

Gražina  Podinskienė „Aušros“ pagrindinė mokykla

2.

Marytė Martinkevičienė Vabalninko Balio Sruogos vidurinė mokykla

3.

Angelė Perkūnienė Medeikių pagrindinė mokykla
   4. Eglė Gintautaitė Kaštonų pagrindinė mokykla

5.

Vilma Greviškienė Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinė mokykla

6.

Indra Krizonienė „Saulės“ gimnazija

7.

Almonė Žiaunytė Kaštonų pagrindinė mokykla

Ankstyvojo užsienio kalbos mokytojai metodininkai 

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Mokykla

1.

Regina Kubilienė „Aušros“ pagrindinė mokykla 

Vokiečių kalbos mokytojai metodininkai 

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Mokykla

1.

Žaneta Šležienė Kaštonų pagrindinė mokykla

 Rusų  kalbos mokytojai metodininkai  

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Mokykla

1.

Jadvyga Džiugienė  „Saulės“ gimnazija

2.

Laimutė Gabrėnaitė Kaštonų pagrindinė mokykla

 Istorijos mokytojai metodininkai 

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Mokykla

1.

Vilma Gailiūnienė „Aušros“ pagrindinė mokykla

2.

Audronė Garšvaitė „Aušros“ pagrindinė mokykla

3.

Marija Jonėnaitė  „Saulės“ gimnazija

4.

Sandrina Žukauskienė Kaštonų pagrindinė mokykla

5.

Virginija Kalninienė „Saulės“ gimnazija

 Geografijos mokytojai metodininkai 

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Mokykla

1.

Saulė Venckūnienė „Aušros“ pagrindinė mokykla

2.

Stanislava Bagdonavičienė Pačeriaukštės P. Poškaus pagrindinė mokykla

3.

Raimonda Bertašienė „Aušros“ pagrindinė mokykla

 Biologijos mokytojai metodininkai  

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Mokykla

1.

Skirmantė Galvelytė „Aušros“ pagrindinė mokykla

2.

Aldona Jatulevičienė Vabalninko Balio Sruogos vidurinė mokykla

3.

Idalija Gasiūnienė „Aušros“ pagrindinė mokykla

4.

Albina Šakėnienė Kaštonų pagrindinė mokykla

 Matematikos mokytojai metodininkai  

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Mokykla

1.

Genovaitė Armonavičienė „Aušros“ pagrindinė mokykla

2.

Sandra Slapšienė „Aušros“ pagrindinė mokykla

3.

Arvydas Petronis „Aušros“ pagrindinė mokykla

4.

Sigutė Butkienė „Atžalyno“ pagrindinė mokykla

5.

Danguolė Zalionkienė „Saulės“ gimnazija

6.

Violeta Pačekajienė Pabiržės pagrindinė mokykla
   7. Dijana Nakčerienė „Atžalyno“ pagrindinė mokykla
   8. Roma Montvidienė Kaštonų pagrindinė mokykla

9.

Rasa Virinienė „Saulės“ gimnazija

10.

Lina Račkauskienė „Saulės“ gimnazija

11.

Genadijus Kaštalianovas „Saulės“ gimnazija

12.

Kazimiera Sribikienė Germaniškio pagrindinė mokykla

 Informacinių technologijų mokytojai metodininkai 

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Mokykla

1.

Eglė Kulbienė „Aušros“ pagrindinė mokykla

2.

Ričardas Šarkūnas „Atžalyno“ pagrindinė mokykla

3.

Rima Mikalajūnienė „Saulės“ gimnazija

4.

Zita Janeliukštytė Vabalninko B. Sruogos gimnazija

 Fizikos mokytojai metodininkai 

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Mokykla

  1. Gediminas Girdžius „Aušros“ pagrindinė mokykla

 Muzikos mokytojai metodininkai

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Mokykla

1.

Jolanta Stasiūnienė „Aušros“ pagrindinė mokykla

2.

Danguolė Kazakevičienė „Saulės“ gimnazija

3.

Nijolė Kaulinienė „Saulės“ gimnazija

4.

Vigilija Macienė Papilio pagrindinė mokykla

5.

Rasa Murelienė Lopšelis – darželis „Drugelis“

6.

Rima Zuozienė Vlado Jakubėno muzikos mokykla

7.

Romualda Butkevičienė Vlado Jakubėno muzikos mokykla

8.

Ramutė Petronytė Vlado Jakubėno muzikos mokykla

9.

Palmyra Briedienė Vlado Jakubėno muzikos mokykla

10.

Rūta Degutienė Vlado Jakubėno muzikos mokykla

11.

Skirmantė Griciūnienė (koncertmeisterė) Vlado Jakubėno muzikos mokykla
   12. Ina Valotkienė Vlado Jakubėno muzikos mokykla
   13. Jūratė Duderienė Vlado Jakubėno muzikos mokykla
   14. Gitas Korsakas Vlado Jakubėno muzikos mokykla
  15. Violeta Čerkienė Vlado Jakubėno muzikos mokykla

16.

Vytautas Kavaliauskas Vlado Jakubėno muzikos mokykla

17.

Dalia Bukienė Vlado Jakubėno muzikos mokykla

18.

Rasa Stanulevičienė Kaštonų pagrindinė mokykla

 Dailės  mokytojai metodininkai 

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Mokykla

1.

Rima Briedienė „Atžalyno“ pagrindinė mokykla

2.

Daiva Zalogienė „Saulės“ gimnazija

3.

Violeta Titaitienė Pačeriaukštės P Poškaus pagrindinė mokykla

4.

Vidmantas Jažauskas Vlado Jakubėno muzikos mokykla

5.

Irena Vegienė Vlado Jakubėno muzikos mokykla

6.

Gražina Visockienė Vlado Jakubėno muzikos mokykla

 Kūno kultūros mokytojai metodininkai  

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Mokykla

1.

Arūnas Anskinas „Saulės“ gimnazija

2.

Viktoras Bagamolovas Sporto mokykla

3.

Laima Kėželienė „Aušros“ pagrindinė mokykla

4.

Stefanija Petrauskienė Biržų technologijų ir verslo mokymo centras

5.

Audrius Unglininkas Kaštonų pagrindinė mokykla

6.

Jūratė Jankauskienė Kaštonų pagrindinė mokykla

7.

Egidijus Žaldokas Kaštonų pagrindinė mokykla

8.

Vita Rimavičienė Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinė mokykla

9.

Algirdas Kriaučiūnas Sporto mokykla

10.

Petras Jukonis Sporto mokykla

11.

Alfredas Kuprevičius Sporto mokykla

12.

Dalė Drevinskienė Sporto mokykla

13.

Raimondas Briedis Sporto mokykla

14.

Raimondas Paliulionis Sporto mokykla

16.

Vidmantas Jukna Pabiržės pagrindinė mokykla

Technologijų mokytojai metodininkai

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Mokykla

1.

Laima Žemaitienė Kaštonų pagrindinė mokykla

2.

Rosita Jablonskienė „Aušros“ pagrindinė mokykla

 Dorinis ugdymas (tikyba)

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Mokykla

1.

Nijolė Paukštė „Aušros“ pagrindinė mokykla

2.

Diana Anskinienė „Saulės“ gimnazija

 Choreografijos  mokytojai metodininkai  

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Mokykla

1.

Asta Vaitiekūnienė „Aušros“ pagrindinė mokykla

 Logopedai metodininkai

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Mokykla

1.

Violeta Balčiūnienė Lopšelis darželis „Ąžuoliukas“

 Specialieji pedagogai metodininkai

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Mokykla

1.

Daiva Brazdžionienė Kaštonų pagrindinė mokykla

2.

Nijolė Bičkuvienė Mokykla darželis „Vyturėlis“

3.

Jūratė Kaupienė m/d „Vyturėlis“

4.

Stasys Valiukas Jaunimo mokykla

 Socialiniai pedagogai metodininkai

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Mokykla

1.

Vilma Simėnienė Kaštonų pagrindinė mokykla

 

Parašykite komentarą