Pokyčių grupė

Švietimo forumo „Gera mokykla – mūsų žingsniai“, vykusio 2016-08-29  pranešimai

_________________________________________________

Dėl  2015-2016 m. m.  I pusmečio mokymosi situacijos

 2016 m. vasario 19 d. Biržų PMMMC įvyko Pokyčių grupės inicijuota diskusija dėl       pusmečio rezultatų. Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Kėželienė apžvelgė ugdymo situaciją visose bendrojo ugdymo mokyklose, pažymėjo, kad daugėja šiuolaikiško ugdymo pavyzdžių, atsiranda daugiau viešumo ir susikalbėjimo, 13 bendrojo ugdymo mokyklų pateikė Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai 2014-2015 m. m. ataskaitas ir sutiko viešai jas skelbti. Dainius Korsakas, Biržų „Saulės“ gimnazijos direktorius, pristatė ilgametę vertinimo patirtį, pateikė konkrečių pavyzdžių, kaip nuosekliai dirbant, analizuojant, remiantis standartais, nacionalinių tyrimų rezultatais, gimnazijoje  pavyksta pasiekti objektyvaus vertinimo. Mokytojų, mokinių ir tėvų įsitraukimas, ugdymo turinio, metodų ir rezultatų analizė padeda išvengti vertinimo atsitiktinumų, neatitikimai pavieniai ir prognozuojami. Sistemingai analizuojant aiškėja, kad mokiniai, atėję iš įvairių mokyklų, patiria nevilties dėl vertinimo skirtingumo, kuris atsiranda dėl įvairaus atsakomybės lygio mokytojų, skirtingo lygio jų kompetencijų ir darbo praktikos. Pateikė daug pavyzdžių pagal dalykus ir mokyklas. Mokyklų vadovai atvirai diskutavo, ką reikia daryti, dalinosi savąja patirtimi. Astra Korsakienė, Biržų „Saulės“ gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė, pristatė autorinę metodiką, kurios esmė – įrodymais grįsta kiekvieno mokinio mokymosi pažanga. Mokytoja sukūrė autentišką vertinimo metodiką, ją kūrybiškai taiko, mokiniai pasiekia gerų fizikos rezultatų. Astra Korsakienė pristatė įspūdžius iš Japonijos, kur 2015 m. spalio mėnesį dalyvavo kursuose atominės branduolinės energetikos ir radiacijos poveikio temomis. (Plačiau-Lietuvos fizikos mokytojų asociacijos tinklapyje). Pristatymas 

________________________________________________________

POKYČIAI, PADARĘ TEIGIAMĄ POVEIKĮ MOKINIŲ PASIEKIMAMS

Švietimo ir mokslo ministerija2015 m. lapkričio 25 ir gruodžio 2 d. organizavo viešąsias konsultacijas mokinių pasiekimams gerinti ir pagalbos bendrojo ugdymo mokyklai teikimo savivaldybių administracijų švietimo padalinių, švietimo centrų ir pedagoginių psichologinių tarnybų specialistams

Švietimo ir mokslo ministerijos ovaliojoje salėje patirtį pristatė ir diskusijose dalyvavo Dalia Kėželienė, Savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Genovaitė Norvidienė, Biržų r. PMMMC direktorė, Vaidotas Butkevičius, Biržų „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos direktorius.(Daugiau pridedama)

____________________________________________________________________________

Pokyčių grupės susirinkimo (2015-11-18) informacija

Apskritojo stalo diskusija „Pažanga kiekvienam: kaip mums sekasi?“ Plačiau

Biržų rajono savivaldybės švietimo kaitos modelio „Lyderystė vardan kiekvieno besimokančiojo  pažangos“ aprašas

Dalyvių grupės ir veikla

Mokinių mokymai programa

Tiriamieji darbai nuostatai 

Biržų „Atžalyno“ vidurinės mokyklos lyderių grupė ir veikla 

Projekto „Lyderių laikas 2“ Biržų rajono savivaldybės kūrybinės komandos atlikto tyrimo rezultatai

Pokyčių grupės veiklos nuostatai 

Biržų rajono savivaldybės lyderystės plėtros modelis „Lyderystė vardan kiekvieno besimokančiojo pažangos“ pristatymas

 

 

Parašykite komentarą