Švietimo konsultantai

Biržų rajone

Konsultavimo sritis

Konsultantai

Koordinuoja UPC

Koordinuoja Biržų ŠPT

Lietuvių kalbos (gimtosios) brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimas Adelė Samulionienė, Biržų  „Atžalyno“ pagr. m-klos lietuvių k. mokytoja metodininkė  atzalynas@is.lt

 

Asta Ranonytė
asta.ranonyte@nec.lt
(8 5) 210 2044
Nacionalinis egzaminų centras

Audronė Januševičiutė

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimas Audronė Januševičiutė, Biržų švietimo pagalbos tarnybos metodininkė audrapmmmc@gmail.com

Saulė Venckūnienė, Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos direktorė

 

Birutė Rutkauskienė
birute.rutkauskiene@upc.smm.lt
(8 5) 277 2188, 8 650 82598
Ugdymo plėtotės centras

Audronė Januševičiutė

Mokytojų praktinės veiklos vertinimas Laimutė Marinskienė, Biržų „Saulės“ gimnazijos chemijos mokytoja ekspertė, laima.marinskiene@gmail.com Dangira Bielinytė
dangira.bielinyte@upc.smm.lt
(8 5) 277 2171
Ugdymo plėtotės centras

Gražina Braknienė

Vadybos ekspertas Dalia Kėžėlienė, dalios.pastas@gmail.com            Gintutė Žagarienė, gintute_z@mail.lt

Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

Snieguolė Dinapienė
snieguole.dinapiene@upc.smm.lt
(8 5) 277 2171, 8 611 40334
Ugdymo plėtotės centras

Genovaitė Norvidienė

Vidurinio ugdymo programos akreditavimas Marija Jonėnaitė, boksto8@gmail.com

Dainius Korsakas,

birzusaule@gmail.com

Biržų „Saulės“ gimnazija

Snieguolė Dinapienė
snieguole.dinapiene@upc.smm.lt
(8 5) 277 2171, 8 611 40334
Ugdymo plėtotės centras

Audronė Januševičiutė

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultavimas Rima Mikalajūnienė, Biržų „Saulės“ gimnazija rimmkl@gmail.com  

Sandra Slapšienė, Biržų „Aušros“ vid. m-kla

s.slapsiene@gmail.com

Dovilė Nevieraitė
dovile.nevieraite@upc.smm.lt
(8 5) 271 1547
Ugdymo plėtotės centras

Gražina Braknienė

Mobiliųjų įrenginių naudojimo ugdyme patarėja Sandra Slapšienė, Biržų „Aušros“ vid. m-kla

s.slapsiene@gmail.com

 

Audronė Januševičiutė

Konsultantų ir vertintojų veiklos sritys ir jas koordinuojantys asmenys (visoje Lietuvoje) rasite čia

Parašykite komentarą