Nuotolinis mokymas(-sis)

Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT kompetencijai tobulinti (pagrindinis ir vidurinis ugdymas)

Nuotolinis mokymosi kursas „Mokytojų kompiuterinio raštingumo programa: Edukacinė dalis“

Vadovaujantis „MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS NUOSTATAIS“
(LR ŠMM ministro 2008-11-24 d. įsakymas Nr. ISAK-3216

Mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas pirmą kartą rengdamasis atestacijai privalo išklausyti:

  • valstybinės kalbos kultūros kursus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą programą (šis reikalavimas netaikomas lietuvių kalbos mokytojams);
  • kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms. Jeigu asmuo yra išklausęs ne mažesnės apimties (40 valandų technologinės ir 40 valandų edukologinės dalies) kursus anksčiau arba studijų metu, jie įskaitomi asmeniui pateikus tai įrodantį dokumentą (šis reikalavimas netaikomas informacinių technologijų mokytojams);

Kursai mokami.

Kursai vyksta virtualioje mokymosi aplinkoje http://pmmmc.vma.emokykla.lt

Registruotis: el. paštu: brakniene@gmail.com arba tel. (8 450) 31 127.

Daugiau

 

Parašykite komentarą