PPS veikla

Pedagoginiame psichologiniame sektoriuje dirba:

Genovaitė Norvidienė – direktorė

Lina Krunkaitienė– psichologė

Žaneta Skupaitė– psichologė

Vaiva Baranauskienė – logopedė

Stasys Valiukas – specialusis pedagogas

Pagrindinė veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai.

Paskirtis – įvertinti mokinių (vaikų) specialiuosius ugdymosi poreikius ir nustatyti jų lygį, skirti specialųjį ugdymąsi, koordinuoti ir teikti švietimo pagalbą.

Padeda spręsti rūpimus klausimus, susijusius su vaiko ugdymu, asmenybės raidos problemomis. Pagalbos gali kreiptis mokiniai, jų tėvai, mokytojai. Specialistai kompleksiškai įvertina vaiko raidos ypatumus nuo gimimo iki 21 metų, atlieka išsamų pedagoginį psichologinį vaiko vertinimą, įvardija mokymosi sunkumų priežastis, parengia vertinimo išvadą.Mokytojams ir tėvams teikia rekomendacijas dėl tolesnio vaiko ugdymo – ugdymo programos pritaikymo, mokyklos pasirinkimo, specialistų pagalbos  ir kt.

Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai pedagoginio psichologinio sektoriaus teikiamos pagalbos esmė – santykis tarp specialisto ir kliento. Jis grindžiamas besąlygiška pagarba ir asmens vertingumo pripažinimu, lygybe ir atsakomybės pasidalinimu. Dėka toasmuo gali keistis, tapti savarankiškesniu, atsakingesniu ir brandesniu.

  • Kiekvienam klientui užtikrinamas konfidencialumas.
  •  Kiekvienas klientas yra laukiamas, siekiama jį suprasti ir padėti.
  • Teikiama pagalba grindžiama besikreipiančiojo laisva valia ir apsisprendimu, suvokiant, kad bet kokia prievarta, spaudimas ar įtaiga nesuderinami su pagalbos esme.
  • Kiekvienas besikreipiantis asmuo priimamas kaip individualybė.

Sektoriaus telefonas: (8 450) 34 657, direktorės 34 658

el.paštas:  sektorius@gmail.com

Parašykite komentarą