Konsultacijos

Renginio pavadinimas

Laikas

Vieta

Dalyviai

Atsakingas

KONSULTACIJOS

specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turintiems mokiniams (vaikams), jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams

Veda  Centro psichologė

Pagal individualų grafiką

ir

išankstinę registraciją tel. 34 657

Biržų ŠPT

Mokiniai, mokytojai, tėvai (globėjai)

L.Krunkaitienė,

A.Dagytė

TYRIMAS, VERTINIMAS

1. Ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų tyrimas ir vertinimas

2. Tėvų (globėjų) konsultavimas.

Vykdo Centro logopedė

Pagal išankstinę registraciją

tel. 34 657

Biržų ŠPT

Ikimokyklinio amžiaus vaikai, jų tėvai (globėjai) pagal išankstinę registraciją.

V.Baranauskienė

TYRIMAS, KONSULTAVIMAS

1. Asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo psichologiniu, pedagoginiu ir socialiniu aspektais tyrimai (pirminiai ir pakartotini)

2. Vaiko tėvų (globėjų), pedagogų konsultavimas

Vykdo Centro pedagoginio psichologinio sektoriaus specialistai

Pagal išankstinę registraciją

tel. 34 657

Biržų ŠPT

„Kaštonų“, „Aušros“, „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos, Vabalninko Balio Sruogos gimnazija

L. Krunkaitienė,

V.Baranauskienė,

S. Valiukas

KONSULTACINĖ DIENA

Centro pedagoginio psichologinio sektoriaus specialistų konsultacinė diena  lopšelyje – darželyje „Ąžuoliukas“

Data tikslinama.

Lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“

L. d. „Ąžuoliukas“

vaikai, tėvai (globėjai) pedagogai

V. Baranauskienė

 

 

 
KONSULTACIJOS

specialiesiems pedagogams

Veda Stasys Valiukas, Centro spec. pedagogas

Antradieniais nuo

15.00 val.

Biržų ŠPT

Specialieji pedagogai

S. Valiukas

KONSULTACIJOS

logopedams

Veda Vaiva Baranauskienė, Centro logopedė

Antradieniais nuo

15.00 val.

Biržų ŠPT

Logopedai

V. Baranauskienė

KONSULTACIJOS

Ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų nariams

Trečiadieniais nuo

15.30 val

Pagal išankstinę registraciją

tel. 34 657

Biržų ŠPT

Ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų nariai

L. Krunkaitienė,

V.Baranauskienė,

S. Valiukas

Parašykite komentarą