Logopedė

VAIVA BARANAUSKIENĖ

  • Visapusiškai vertina ikimokyklinio, mokyklinio amžiaus vaiko kalbą, teikia rekomendacijas tėvams, pedagogams dėl specialiosios pagalbos vaikui.
  • Rengia tyrimo išvadą, teikia rekomendacijas dėl tolimesnio darbo su vaiku logopedams, pedagogams, tėvams (mokymosi negales, sutrikimus, sunkumus įvertina komandoje su kitais specialistais).
  • Rekomenduoja vaiko tėvams (globėjams) ugdymo įstaigą, kurioje vaikui bus teikiama efektyviausia  specialioji pagalba.
  • Teikia metodinę pagalbą įstaigų vaiko gerovės komisijoms ir specialistams.
  • Veda konsultacines dienas rajono logopedams, rengia rekomendacijas kalbos ugdymo klausimais.
  • Šviečia tėvus, pedagogus vaikų kalbos, komunikacijos gebėjimų ir ugdymo klausimais.
  • Renka duomenis apie vaikus, turinčius  kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, besimokančius Biržų rajono ugdymo įstaigose.

KAS GALI  KREIPTIS  Į LOGOPEDĄ?

  • Tėvai, pedagogai, specialistai, kai pastebi vaikų kalbėjimo ir  kalbos problemų, kai vaikui nesiseka skaityti ir rašyti.

SAVAITĖS DIENA

DARBO LAIKAS

PERTRAUKA

Pirmadienis

8.00 – 12.00

12.45 – 17.00

12.00 – 12.45

Antradienis

8.00 – 12.00

12.45 – 17.00

12.00 – 12.45

Trečiadienis

8.00 – 12.00

12.45 – 17.00

12.00 – 12.45

Ketvirtadienis

8.00 – 12.00

12.45 – 17.00

12.00 – 12.45

Penktadienis

8.00 – 12.00

12.45 – 15.45

12.00 – 12.45

Parašykite komentarą