Psichologės

ASTA DAGYTĖ,

LINA KRUNKAITIENĖ,

ŽANETA TAURIENĖ (šiuo metu vaiko priežiūros atostogose)

 • Įvertina mokinio (vaiko) raidos ypatumus, galias ir sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai.
 • Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų prevencijos bei jų sprendimo klausimais, mokinius – jų polinkių ir gabumų klausimais.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais.
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus), išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų ar jas spręsti.
 • Kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudama su mokyklos bendruomene, reikalui esant stebi mokinius pamokų metu.
 • Teikia informaciją apie mokinius (vaikus), turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusiems su mokinių (vaikų) ugdymu, gavusi tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
 • Rengia metodines rekomendacijas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais.

Psichologinis konsultavimas

SVARBIAUSIA:

 • Psichologo konsultacija yra laisvanoriška, konfidenciali.
 • Padėti klientui sužinoti savo vidinius rezervus ir jėgas.
 • Atskleisti, kas trukdo šiems rezervams pasireikšti ir juos panaudoti.
 • Padėti klientui suprasti, koks jis nori būti.

PSICHOLOGINĖS KONSULTACIJOS METU KLIENTAS:

 • Atskleidžia savo sunkius, neretai prieštaringus ir neįsisąmonintus jausmus.
 • Mokosi naujų, konstruktyvesnių elgesio ir bendravimo būdų.

PSICHOLOGAS PADEDA:

 • Suprasti iškilusių sunkumų priežastis.
 • Surasti efektyvios pagalbos šaltinius.
 • Psichologo konsultacijos trukmė – 45 min.

Į PSICHOLOGĄ KREIPIASI:

 • Pats moksleivis (vaikas) savarankiškai.
 • Mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai).
 • Mokinys siunčiamas vaiko gerovės  komisijos nutarimu, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
 • Asmenį  siunčia vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistai, jeigu tėvai nesirūpina vaiku ir jei mokykloje nėra psichologo.
Psichologės Astos Dagytės darbo laikas

SAVAITĖS DIENA

DARBO LAIKAS

PERTRAUKA

Pirmadienis

16.00 – 17.30

Antradienis

8.30 – 17.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.30 – 17.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

Penktadienis

Šeštadienis

9.00 – 15.00

12.00 – 12.30

Psichologės Linos Krunkaitienės darbo laikas

SAVAITĖS DIENA

DARBO LAIKAS

PERTRAUKA

Pirmadienis

7.30 – 10.10

Antradienis

13.40 – 14.40

15.50 – 17.10

Trečiadienis

15.50 – 19.10

Ketvirtadienis

7.00 – 10.10

Penktadienis

 9.45 – 10.15

Parašykite komentarą