Specialusis pedagogas

STASYS VALIUKAS

 • Vertina ikimokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų atitikį amžiui.
 • Vertina akademinių pasiekimų lygį, atitikimą ugdymo programoms.
 • Kartu su komanda parengia vertinimo išvadą, rekomenduoja ugdymo programą.
 • Rengia rekomendacijas pedagogams dėl tolimesnio ugdymo  metodų  ir būdų parinkimo.
 • Konsultuoja tėvus, kaip namuose padėti vaikui.
 • Konsultuoja pedagogus pritaikytų bendrojo ugdymo , individualizuotų programų rengimo klausimais.
 • Konsultuoja ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijas  dėl organizacinių klausimų, dokumentacijos pildymo.
 • Renka duomenis apie specialiųjų poreikių moksleivius Biržų rajono ugdymo įstaigose.
 • Veda konsultacines dienas rajono spec. pedagogams, rengia rekomendacijas.

 KAS GALI KREIPTIS Į SPECIALŲJĮ PEDAGOGĄ?

 • Tėvai: kai vaikui nesiseka ugdymo įstaigoje; kai reikia konsultacijos dėl galimybių gauti vaikui specialistų pagalbą mokykloje.
 • Pedagogai: dėl pedagoginio moksleivio vertinimo; dėl pritaikytų bendrojo ugdymo, individualizuotų  programų rengimo; dėl VGK  dokumentacijos pildymo; dėl  darbo būdų ir metodų pritaikymo; dėl moksleivio konsultavimo PPS; dėl mokyklos ir PPS specialistų bendradarbiavimo.

SAVAITĖS DIENA

DARBO LAIKAS

PERTRAUKA

Pirmadienis

7.30 –14.00

16.35 – 19.00

14.00 – 14.30

Antradienis

13.00 – 19.00

Trečiadienis

7.30 – 12.00

12.30 – 19.00

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.45 – 12.00

12.30 – 19.00

12.00 – 12.30

Penktadienis

12.55 – 17.15

Parašykite komentarą