Lyderių laikas

 Projekto „Lyderių laikas“ pagrindinis tikslas – suformuoti paramos švietimo lyderiams infrastruktūros pagrindus. Jis skirtas visos Lietuvos švietimo specialistams, žmonėms, besidomintiems lyderyste, bendrojo lavinimo mokyklų direktoriams ir pavaduotojams, metodinių grupių pirmininkams, aktyviems mokytojams, socialiniams pedagogams, bibliotekininkams, švietimo skyrių specialistams, pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų dėstytojams bei visiems jauniems žmonėms, ketinantiems savo karjeros siekti švietimo sistemoje. Projektą vykdyti pavesta Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžiam Švietimo aprūpinimo centrui (ŠAC).

Projekte „Lyderių laikas 2“ dalyvauja Panevėžio rajono savivaldybė, Kretingos rajono savivaldybė, Rokiškio rajono savivaldybė, Vilkaviškio rajono savivaldybė, Prienų rajono savivaldybė, Šakių rajono savivaldybė, Kėdainių rajono savivaldybė, Vilniaus miesto savivaldybė, Ignalinos savivaldybė, Telšių rajono savivaldybė, Skuodo rajono savivaldybė, Šiaulių miesto savivaldybė, Vilniaus rajono savivaldybė, Biržų rajono savivaldybė bei Ukmergės rajono savivaldybė.

Kiekviena savivaldybė gilinasi į pasirinktą vieną iš trijų sričių: savivaldybių ir mokyklų bendradarbiavimo stiprinimas, lyderystės plėtra, profesinis tobulinimas ir institucinė plėtra.

Biržų rajono savivaldybės pasirinkta sritis– Lyderystės plėtra

Projekto „Lyderių laikas 2“ kūrybinė komanda :

Stasė Eitavičienė, Savivaldybės mero pavaduotoja, Dainius Korsakas, „Saulės“ gimnazijos direktorius, Vaidotas Butkevičius, „Atžalyno“ vidurinės mokyklos direktorius, Vaidutė Slavinskienė, „Aušros“ vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Asta Petrusevičienė, „Aušros“ vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė, Skirmantė Griciūnienė, Savivaldybės tarybos narė, Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytoja metodininkė, Laimutis Štirvydas, Balio Sruogos vidurinės mokyklos direktorius, Jurgita Umbrienė, Balio Sruogos vidurinės mokyklos vyresnioji pradinių klasių mokytoja, Genovaitė Norvidienė, Biržų pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro direktorė, Vaida Vaitaitytė, Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja, Dalia Kėželienė, švietimo skyriaus specialistė, projekto koordinatorė.

ISM vadybos ir ekonomikos universitete projekto lėšomis vadybos magistro laipsnio siekia Dalia Baltrušaitienė, Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos vyresnioji šokio ir ekonomikos mokytoja, Lina Tamošiūnaitė-Biconienė, „Aušros“ vidurinės mokyklos informacinių technologijų mokytoja, Rima Mikalajūnienė, „Saulės“ gimnazijos informacinių technologijų ir taikomosios ekonomikos mokytoja metodininkė, Saulė Venckūnienė, Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos direktorė.

 

Daugiau informacijos apie projektą „Lyderių laikas“ rasite interneto svetainėje              www.lyderiulaikas.smm.lt.

Parašykite komentarą