Comenius Regio projektas

„Smurto prevencija mokykloje“

Lietuva – Portugalija

Projekto tikslas:

Išanalizuoti situaciją abiejuose partneriniuose regionuose ir ieškoti naujų metodų ir veiklų padedančių spręsti smurtavimo elgesį mokyklose ir rasti būdus padedančius mokytojams, tėvams ir patiems vaikams taikiai gyventi socialinėje aplinkoje.

Pagrindiniai projekto uždaviniai:

  • Plėtoti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Portugalijos vietos ir regiono valdžios institucijų, kurios yra susiję su ugdymu ir prevencine veikla
  • Analizuoti situaciją abiejuose partneriniuose regionuose, išsiaiškinti smurtavimo paplitimą.
  • Ieškoti naujų metodų ir veiklų padedančių spręsti patyčias mokyklose.
  • Bendradarbiauti ir keistis patirtimi ir idėjomis tarp projekto partnerių Lietuvos ir Portugalijos kuriant sveiką ir saugią aplinką per įvairias veiklas.
  • Plėtoti psichologinį tėvų, mokytojų švietimą, dalintis patirtimi partnerinėse šalyse, stengiantis mažinti smurtavimo prielaidas, ugdyti toleranciją, mokyti gyventi socialinėje aplinkoje bei pakantumą kitokiam.

Daugiau apie projektą

Sukurta interneto svetainė  http://www.comeniusrprevention.eu

Portugalų delegacijos pirmas vizitas Biržuose

Biržų rajono savivaldybės administracija dalyvauja Comenius Regio partnerysčių projekte „Smurto prevencija mokykloje“. Projektu siekiama susipažinti su abiejų partnerinių regionų mokyklų smurtavimo prevencija, ieškoti naujų metodų ir veiklų,  padedančių spręsti smurtavimo problemas mokyklose, rasti būdus, padedančius mokytojams, tėvams ir vaikams taikiai gyventi socialinėje aplinkoje. Vykdomos mokinių užimtumo ir ugdymo veiklos, kuriamas filmas. Sukurtas tinklapis „Stabdyk patyčias“.2012 m. balandžio 23-28 dienomis Biržų savivaldybėje viešėjo mūsų partneriai iš Portugalijos Respublikos Faro miesto savivaldybės. Svečiai lankėsi  projekte dalyvaujančiose mokyklose, Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre. Antradienį svečius priėmė Savivaldybės merė Irutė Varzienė. Buvo aptartos abiejų šalių švietimo problemos, pasikeista darbo patirtimi.

Iš Savivaldybės svečiai išvyko į Pačeriaukstės Petro Poškaus pagrindinę mokyklą, kurioje susipažino su veikla, skirta smurto ir patyčių prevencijai. Svečiai kartu su mokyklos mokiniais gamino draugystės šypsenėles ir jomis apjuosė mokyklą. Diskutavo apie tai kaip rizikos grupės mokiniai įtraukiami į popamokinę neformaliojo ugdymo veiklą. Buvo pristatyta mokyklos geroji darbo patirtis, parodytas spektaklis anglų kalba. Svečiai aplankė seniūnijos Pagalbos šeimai centrą, kur centro vadovė Regina Židonienė pristatė šios įstaigos veiklą bei naudą seniūnijos šeimoms, kurioms reikalinga socialinė pagalba. Trečiadienį svečiai susipažino su Nemunėlio Radviliškio pagrindine mokykla, ikimokykliniu skyriumi.

Tą dieną mokykloje buvo minima Tolerancijos diena. Vyresnių klasių mokiniai gamino ir puošė mokyklą popieriniais paukščiais su linkėjimais lietuvių, anglų ir portugalų kalbomis. Svečiai stebėjo veiklą, bendravo mokiniais, kurie gamino tolerantiškus žmogučius ir klijavo iš jų draugystės tiltą ant mokyklos sienų. Mokytojai ir vadovai diskutavo apie Lietuvos švietimo sistemą, mokykloje vykdomas programas, aptarė patyčių prevenciją mokykloje, diskutavo apie kasdienines mokyklines situacijas, vaikų ir tėvų tarpusavio santykius, aktualias ir bendras problemas. Tolerancijos diena baigėsi nuotaikingu mokinių koncertu. Svečiai klausėsi mokinių keliomis kalbomis atliekamų dainų, stebėjo temperamentingus lietuvių liaudies šokius ir nusprendė, kad jie labai panašūs į portugališkus.  Ketvirtadienį vyko spaudos konferencija, kurios metu šeimininkai ir svečiai papasakojo apie projektą, problemas abiejų šalių mokyklose, numatomus jų sprendimo būdus. Svečiai susipažino su Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centru ir jo veikla, aptarė tolimesnes projekto veiklas. Vyko seminaras tema „Aktyvaus piliečio ugdymas“. Penktadienį portugalų delegacija pradėjo Kaštonų pagrindinėje mokykloje. Susipažino su mokykla, dalyvavo saugaus eismo šventėje. Pasibaigus dalykinėms programoms vizito metu svečiai dalyvavo pažintinėse ekskursijose po Biržų rajoną. Aplankė muziejų „Sėla“, karstines įgriūvas, Kirkilų ežerėlius, eidami pėsčiųjų tiltu grožėjosi Širvėnos vaizdais. Aplankė Kryžių kalną, Šiaulių miestą.

 

 SUSITIKIMAS BIRŽŲ SAVIVALDYBĖJE VYKDANT COMENIUS REGIO PROJEKTĄ (antras vizitas Biržuose)

Biržų rajono savivaldybės administracija kartu su Portugalijos Respublikos Faro miesto savivaldybe ir abiejų šalių projekto partneriais dalyvauja Comenius Regio partnerysčių projekte „Smurto prevencija mokykloje“. 2013 m. vasario 25 – kovo 2 dienomis portugalų delegacija atvyko į paskutinį darbinį susitikimą Lietuvoje. Pagal šį projektą yra numatyti keturi šalių partnerių susitikimai, daugybė kūrybinių ir sportinių užduočių, įvairūs susitikimai ir psichologiniai mokymai mokytojams, mokiniams ir tėvams, sukurtas tinklapis „Stabdyk patyčias“ (http://www.comeniusrpreventio.eu/ ). Mokymasis, tobulėjimas yra būdingas visoms veikloms, kuriomis užsiima žmogus, todėl projekto metu didžiulis dėmesys skiriamas saugios aplinkos kūrimui ir bendravimui grįstam tarpusavio pagarba. Susitikimo metu projekto partneriai lankėsi mokyklose, Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre. Vizitų metu buvo aptartos vykusios veiklos, tartasi kaip aktyviau įtraukti mokinius į patyčių prevenciją, supažindinome svečius su Lietuvos švietimo sistema, mokyklų tradicijomis. Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje susitikimo metu mokiniai pristatė savo sukurtus filmukus apie smurto prevenciją, papasakojo kaip juos kūrė, rašė scenarijus, kaip visi norėjo juose vaidinti. Svečiai parodė savo mokinių kurtus analogiškus filmukus, susipažino su mokyklos ir ikimokyklinio skyriaus materialine baze.

Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinėje mokykloje svečius sutiko visa mokyklos bendruomenė, sveikindama juos lietuvių, anglų bei portugalų kalbomis. Mokyklos šeimininkai diskutavo apie projekto naudą bei jo vykdomas veiklas, aptarė kasdienines mokyklines situacijas, įvairius problemų sprendimo būdus.

Kaštonų pagrindinėje mokykloje vyko konferencija „Antismurtinės aplinkos kūrimas mokykloje“. Buvo atkreiptas dėmesys į bendrų sprendimų svarbą. Kalbėjusieji akcentavo pagarbos svarbą, kurios esmė slypi gebėjime išmokyti vaikus gerbti vienas kitą. Mokyklos vadovai akcentavo Comenius Regio projekto indėlį į mokyklos gyvenimą.

Pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre vyko seminaras „Saugios aplinkos kūrimas mokykloje“. Užsiėmimas padėjo inovatyviai pažvelgti ir apmąstyti mokyklinės aplinkos ir bendradarbiavimo  kultūrą, kalbėti ir veikti, o ne užsimerkti.

Seminaro dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos  Švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis, siūlė ir toliau vykdyti aktualias mokinių prevencijos veiklas, užtikrinančias  saugumą mokykloje. Baigiamojo vizito aptarimo metu nutarta ir toliau keistis gerąja patirtimi dėl naujų strategijų ir metodų skatinant mokinius vengti smurto protrūkių ir patyčių. Projekto partnerių bendradarbiavimas tęsis  ir po projekto finansavimo pabaigos. Svečiai iš Portugalijos džiaugėsi lietuviška  žiema.

Informaciją parengė projekto vadovė Genovaitė Gutauskienė

Parašykite komentarą