Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla

Projektas „Etninės kultūros savaitė „Kraičio skrynią pravėrus…“

Projektas „Etninės kultūros savaitė „Kraičio skrynią pravėrus…“ Apie projektą

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos projekto 093_informacija

093_informacija

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Projektų naujienos | Komentarų: 0| Redaguoti

093 projekto metu taikytų patyriminio ugdymo metodų tęstinis panaudojimas pamokose 2013 m.

Muzika_093

Projekto_tęstinumas

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Projektų naujienos | Komentarų: 0| Redaguoti

Istorijos pamokos planas

Istorija

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Geografijos pamokos

geografijos_pamokos

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Geografijos pamoka

geografijos_pamoka

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Geografijos pamoka

geografijos_pamoka

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Geografijos pamoka

geografijos_pamoka

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Gegužės renginių grafikas

grafikas

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Geografijos pamoka

geografijos_pamoka

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Geografijos pamokos planas

geografijos_pamoka

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Dailės pamoka

Pinimas

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Geografijos pamokos planas

geografijos_pamoka

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Istorijos pamokos planas

1863

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Balandžio renginių grafikas

„Aušros“ vidurinės mokyklos balandžio renginių grafikas

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Geografijos pamokos planas

geografijos_pamoka

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Istorijos pamokos „Aušros“ vidurinėje mokykloje planas

Tolimosios Rytų šalys

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Dailės pamokos planas

Dailės_pamokos planas

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Užgavėnių kaukės

                                 Kaukių gamyba „Aušros“ vidurinėje

                                                                mokykloje

 

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Istorijos pamoka

Lietuvos Tarybos veikla ,  skelbiant Lietuvos Neprikalusomybę

 

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Mokymai Biržuose – 2

                                                                   Mokymai

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Lietuvių kalbos pamoka „Aušros“ vidurinėje mokykloje

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Mokymai Biržuose

                                                                          Biržų pilyje

 

 

 

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Tinklalapis

tinklalapis

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Kovo renginiai

 grafikas

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Geografijos pamokos planas

geografijos_pamoka

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Istorijos pamoka

Istorijos_pamoka

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Dailės pamoka „Aušros“ vidurinėje mokykloje

dailes_pamoka

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Istorijos pamokos planas

istorijos_pamoka

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Lietuvių kalbos pamokų planai

Lietuviu_kalba

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Istorijos pamokos planas

Istorijos pamokos planas

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Vasario renginiai

grafikas_1

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos pamokų planai

Pamokos vyks 2012-01-25

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Lietuvių kalbos pamokos planas

 

Lietuviu kalbos pamokos planas

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Istorijos pamokų planai

Dvarai_ir_pirkios

tautu_kalejimas

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

„Aušros“ vidurinės mokyklos sausio renginių grafikas

Sausio grafikas

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Būrelis

Neformalaus ugdymo būrelis

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Istorijos, geografijos ir muzikos pamokų planai

Lietuvių kalbos pamokų planai

Geografijos pamokos planas

Istorijos pamokos planas

Muzikos pamokos planas

 

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Gruodžio mėnesio renginių (mokymų) grafikas

 

Grafikas

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Integruotų lietuvių kalbos, istorijos, muzikos ir geografijos pamokų, vedamų lapkričio mėnesį „Aušros“ vidurinėje mokykloje planai

Lietuvių kalbos, istorijos ir geografijos pamokos

Muzikos pamokos planas

 

 

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Lapkričio mėnesio Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos renginių grafikas

 

 

Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos

RENGINIŲ (MOKYMŲ) GRAFIKAS

 

Projekto vykdytojo pavadinimas: Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras
Projekto kodas: VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-093 ,,Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas, diegiant inovacijas ugdymo procese“

1.2.2.Patyriminio mokymo elementų integravimas į ugdymo programas.

1.2.4. Neformalaus ugdymo būrelio organizavimas.

Metai, mėnuo arba ataskaitinis laikotarpis, už kurį teikiamas mokėjimo prašymas: 2011 m. lapkričio mėnuo

 

Nr.

Renginio (mokymo) pavadinimas

Adresas, miestas

Data   (-os)

Pradžia/ trukmė

Dalyvių skaičius (planuojamas/faktinis)

Projekto veiklos nr. ir pavadinimas

Pastabos (pvz., kas yra renginio dalyviai, projekto tikslinės grupės pavadinimas)

   
1. Istorijos pamoka. Tema: Apšvietos idėjos LDK švietime,kultūroje, ūkyje Biržai 11-18 1 pamoka

800–845

20

1.2.2.1.Patyriminio mokymo elementų integravimas į istorijos  ugdymo programą.

 

 mokyklos projekto pilotinė klasė

 

2. Geografijos pamoka. Tema: Dabarties geografiniai procesai Biržai 11-11 5 pamoka

1210-1255

20

1.2.2.2.Patyriminio mokymo elementų integravimas į geografijos ugdymo programą.

 

mokyklos projekto pilotinė klasė
   3. Lietuvių kalbos pamoka. Tema: Sakmių inscenizacija Biržai 11-16 5 pamoka

1210-1255

20

1.2.2.4.Patyriminio mokymo elementų integravimas į lietuvių k. ugdymo programą.

 

mokyklos projekto pilotinė klasė

 

   4. Lietuvių kalbos pamoka. Tema: Biržų krašto papročių užrašinėjimas. Vestuvių papročiai. Biržai 11-17 4 pamoka

1105 - 1150

20

1.2.2.4.Patyriminio mokymo elementų integravimas į lietuvių k. ugdymo programą.

 

mokyklos projekto pilotinė klasė

 

   5. Lietuvių kalbos pamoka. Tema: Biržų krašto papročių užrašinėjimas. Vestuvių papročiai. Biržai 11-26 5 pamoka

1210-1255

20

1.2.2.4.Patyriminio mokymo elementų integravimas į lietuvių k. ugdymo programą.

 

mokyklos projekto pilotinė klasė

 

   6. Muzikos pamoka. Tema: Biržų krašto liaudies instrumentai. Biržai 11-30 3 pamoka

1005 – 1050

20

1.2.2.3.Patyriminio mokymo elementų integravimas į muzikos  ugdymo programą. mokyklos projekto pilotinė klasė

 

   7. Pilietiškumo ugdymo pagrindų pamoka. Tema: Tyrimas pokyčiams mokyklos bendruomenėje organizuoti. Tyrimo apibendrinimas. Biržai 11-28

 

7 pamoka

1400-1445

20

1.2.2.5.Patyriminio mokymo elementų integravimas į pilietiškumo pagrindų  ugdymo programą. mokyklos projekto pilotinė klasė

 

   8. Neformalaus ugdymo būrelio „Aš ir kitas“ užsiėmimai: Patyčios ar juokai? (situacijų analizė) Biržai 11-10 1400-1535

20

1.2.4. Neformalaus ugdymo būrelio organizavimas. mokyklos projekto pilotinė klasė

 

   9. Neformalaus ugdymo būrelio „Aš ir kitas“ užsiėmimai: Vaikų vaidmenys patyčiose (inscenizavimas), Biržai 11-17 1400-1535

20

1.2.4. Neformalaus ugdymo būrelio organizavimas. mokyklos projekto pilotinė klasė

 

   10. Neformalaus ugdymo būrelio „Aš ir kitas“ užsiėmimai: Patyčių priežastys ir pasekmės (situacijų kūrimas). Biržai 11-10 1400-1535

20

1.2.4. Neformalaus ugdymo būrelio organizavimas. mokyklos projekto pilotinė klasė

 

 

 

 

1.

 

 

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Neformaliojo ugdymo būrelis Biržų „Aušros“ vidurinėje mokykloje

 

 

,,Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas, diegiant inovacijas ugdymo procese“. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-093

1.2.4. veikla. Neformalaus ugdymo būrelių organizavimas

Eil.

Nr.

Mokykla

Moksleivių skaičius

Neformalaus ugdymo būrelio pavadinimas

Vadovas

Užsiėmimai vyks

Kontaktai

  1.  
Biržų “Aušros”

 vidurinė mokykla

20

„Aš ir kitas“

Aurelija Stakionienė

Ketvirtadieniais – 2 pam.

14.00-15.35

868240097

stakione@gmail.com

 

 

 

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Projektų naujienos | Komentarų: 0| Redaguoti

Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos mokinių, dalyvaujančių projekte, sąrašas

Pilotinės klasės mokinių sąrašas

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Pamokų laikas Biržų „Aušros“ vidurinėje mokykloje

Pamokų laikas

1. 8:00 – 8:45

2. 8:55 – 9:40

3. 10:05 – 10:50

4. 11:05 – 11:50

5. 12:10 – 12:55

6. 13:05 – 13:50

7. 14:00 – 14:45

8. 14:55 – 15:40

Kategorijos: Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Parašykite komentarą