Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla

Šakių rajono Kriūkų mokyklos 2015 m. veiklų ataskaita

Šakių rajono Kriūkų mokykla

2015 m. ataskaita

Integruotos lietuvių kalbos, istorijos, geografijos, muzikos  pamokos netradicinėse erdvėse padeda sudominti mokinius mūsų krašto kultūra, motyvuoti juos, ugdyti bendravimo įgūdžius. 2014-2015 mokslo metais vyko 8 netradicinės pamokos išvykose:  9 kl.mokiniai dalyvavo Maironio ir S.Nėries muziejuose vykusiose pamokose „Rašytojų pėdomis“, 7 kl. dalyvavo edukacinėje programoje „Maironio gyvenimo ir kūrybos takais“ Maironio literatūros muziejuje, 8 kl.- „Trakų štai garbinga pilis“ Trakų pilyje, 7kl.mokiniai domėjosi, ką mena „Panemunių pilys“ Panemunių regioniniame parke, 8 ir 9 kl. mokiniai Zanavykų muziejuje susipažino su mūsų krašto buitimi ir papročiais, 8 kl. domėjosi etnografinių regionų kultūra Rumšiškių liaudies buities muziejuje, 9 -10 kl. mokiniai mokslo metų pabaigoje ne tik aktyviai ilsėjosi prie Didžiųjų Lakajų ežero, bet ir stebėjo žvaigždes naktį, klausėsi įdomaus gido pasakojimo Molėtų etnokosmologijos muziejuje. Tokioms pamokoms ruošiasi ne tik mokytojai, bet ir mokiniai: ieško informacijos apie objektus ir rašytojus, parengia viktorinas, mokosi eilėraščių, kuria sakmes ir kt. Netradicinėse pamokose mokiniai vertinami netradiciškai – taškais, kuriuos gali prisidėti prie integruoto dalyko pažymio.

6-10 klasių mokinių su istorijos mokytoja D.Pakinkyte dalyvavo partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos paminėjimo šventėje „Sakalai parskrido“, kuri vyko Rūdšilio girioje, Lekėčių seniūnijoje. Taip pat mokytoja su septintokais dalyvavo edukacinėje išvykoje „Tautodailė ir tradiciniai amatai Zanavykijoje“ Zanavykų muziejuje. Išvykos metus mokinai susipažino su zanavykų krašto tautodaile, tradiciniais amatais, galėjo patys išbandyti verpimo, audimo, kalvystės, drožimo ir kitus darbus, pažaisti  tradicinius senuosius žaidimus

Kriūkų mokyklos dramos būrelio ir dainavimo studijos mokiniai lankėsi Ilguvos socialinės globos namuose. Globos namų gyventojus mokiniai pasveikino Tarptautinės šeimos dienos proga ir padovanojo jiems spektaklį „Paroda kaip niekada“.

Mokykloje vyko iškilminga popietė „Laisvei – 25“. Kartu buvo pažymėti ir Lietuvos etnografinių regionų metai. Todėl visa popietė buvo skirta ne tik laisvės keliui paminėti, bet ir pasirinkta Suvalkija-Zanavykija. Jai skirtos dainos, eilės. Šiai popietei mokykla ruošėsi visą mėnesį. Mokytojai su mokinių grupėmis surinko ir išradingai šventės metu pristatė Suvalkijos amatus, dainas, valgius bei suvalkiečių būdo bruožus, gyvensenos ypatumus.

19  mokyklos mokinių su istorijos mokytoja Dale Pakinkyte dalyvavo Lietuvos istorijos mokytojų asociacijo (LIMA) pirmą kartą organizuotame Nacionaliniame konkurse „Lietuvos istorijos žinovas“. Konkursu siekiama prasmingai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, ugdyti nuostatą, kad kiekvienas turi gerai žinoti ir suprasti savo tautos istoriją, stiprinti tapatumo ir pasididžiavimo jausmą savo valstybe, skatinti visuomenės bendruomeniškumą, puoselėti savo krašto tradicijų išugdytas dvasines vertybes.

Jau tampa tradicija valstybines šventes švęsti kitaip, todėl  mokykloje vyko popietė „Aš ir Lietuva“, skirta vasario 16-ajai paminėti. Šiai popietei ruošėsi visos klasės .Per dailės pamokas gamino kolektyvinius darbus „Aš ir Lietuva“, kurie papuošė mokyklą gražiausiomis spalvomis ir idėjomis. Popietėje dalyvavo kriūkietis, buvęs mokyklos mokinys, misijos „Sibiras“ dalyvis Tadas Kvasilius. Savo asmeniniu pavyzdžiu ir patirtimi dalijosi ir diskutavo su mokiniais kaip mylėti savo Tėvynę ar lengva būti savo krašto patriotu.

Vyko popietė „Lik sveikas, lietuviškas lite“. Visi dalyviai pasijuto  istorinio fakto – pinigų kaitos liudininkais. Popietės metu vyko atsisveikinimas su litu. Vyko viktorina, kurios metu už teisingus atsakymus buvo renkami lietuviški centai, o popietės pabaigoje išaiškintas „turtingiausias“ dalyvis. Prisiminta  pinigų  istorija Lietuvoje. Buvo pristatyta pinigų kolekcija nuo smetoniškų laikų.

Sausio 13 d. mokykloje buvo paminėta Laisvės gynėjų diena. Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ šiemet vyko lauke. Buvo kūrenamas laužas, dainuojamos dainos ir pan.

Šie metai mokyklai jubiliejiniai. Buvo organizuota  šventinė mokyklos istorijos pamoka „Kriūkų progimnazijai -70“. Jos metu buvo apžvelgta mokyklos istorija, nusipelnę mokytojai, mokiniai. Ją vedė mokyklos muziejaus kuratorė Danutė Valuckienė.

Jau atsiradusi tam tikra integruotų pamokų sistema leidžia kokybiškiau organizuoti ugdomąją veiklą, kurios pagrindinis tikslas-siekti kiekvieno mokinio sėkmės. Integruotos pamokos (lietuvių klb., geografijos, istorijos, dailės,  muzikos pilietiškumo) ne tik sukuria netradicines aplinkas, bet ir skatina mokinių kūrybiškumą, ugdo pilietiškumą, pagarbą ir meilę savo kraštui, tradicijoms, papročiams ir pan. Projekto metu įsigytos priemonės ir įranga padeda įamžinti veiklas, naujas patirtis, kuriomis galime pasidalinti su kitais.

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Ataskaita už 2014 metus

Šakių rajono Kriūkų mokykla

2014 m. ataskaita

Jau atsiradusi tam tikra integruotų pamokų sistema leidžia kokybiškiau organizuoti ugdomąją veiklą, kurios pagrindinis tikslas-siekti kiekvieno mokinio sėkmės. Integruotos pamokos (lietuvių klb., geografijos, istorijos, dailės,  muzikos pilietiškumo) ne tik sukuria netradicines aplinkas, bet ir skatina mokinių kūrybiškumą, ugdo pilietiškumą, pagarbą ir meilę savo kraštui, tradicijoms, papročiams ir pan.

Kriūkų mokyklos muziejaus (mokyt. D.Valuckienė) iniciatyva buvo paminėtas mūsų krašto šviesuolis, rašytojas Stasys Tamulaitis. Minėjome rašytojo 105 – ąsias gimimo metines. D.Valuckienė papasakojo apie rašytojo gyvenimą, charakterio bruožus, kultūros istorikas A.Vaičiūnas kalbėjo apie jį, kaip apie novelės meistrą, pristatė naujai surastus St.Tamulaičio eilėraščius. Kudirkaičiai, kriūkietė Ieva Masteikaitė, mokyt. Vilija Venienė skaitė amžininkų prisiminimus, eilėraščius, ištraukas iš jo straipsnių spaudoje.

5-10 klasių mokiniai dalyvavo protmūšyje „Lietuva tai aš ir tu“. Jau tradicija tampa kovo 11-ąją švęsti kitaip. Visi kartu sugiedoję himną ir pasisveikinę donelaitiškai pradėjome žaidimą. Kiekviena klasė iš anksto subūrė savo komandą, sugalvojo pavadinimą ir prisistatymą bei pasirinko išskirtinį ženklą (spalvą, detalę ir pan.) Žinoma, neatsiliko ir mokytojai. Džiugu, kad šiemet protmūšyje dalyvavo ir vietos bendruomenės komanda bei mokinių tėvų komanda. Iš viso rungėsi 9 komandos. ai dar vienas įrodymas, kad valstybinę šventę galima švęsti ir kitaip. Svarbu buvimas drauge: bendravimas ir bendradarbiavimas tarp mokinių, mokytojų, tėvų ir kitų bendruomenės narių, susikalbėjimas tarp skirtingų kartų.

Mokykloje šurmuliavo  tradicinė Kaziuko mugė. Tą rytą visi atėjo nešini pilnais krepšiais: kas dirbiniais, kas kepiniais ar mezginiais. Visi su nekantrumu laukė 12 val., kada bus galima kviesti pirkėjus, krautuvėlių lankytojus ir pan. Atėjus pusiaudieniui mokykla pakvipo įvairias kvapais, pasklido įvairūs garsai-kvietimai užsukti, pirkti, ragauti…

6 klasės mokiniai kartu su istorijos mokytoja Dale Pakinkyte dalyvavo edukacinėje išvykoje – integruota pamoka į  Sudargo piliakalnius. Išvykos metu susipažino su seniausia Zanavykijos gyvenviete Sudargu. Klausėsi piliakalnių istorijos, kovų su kryžiuočiais epizodų. Kūrė sakmes ir piešė piešinius. Aplankė knygnešio M.Sederavičiaus kapą, uždegė žvakelę. Prisiminė knygnešių svarbą. Taip pat šeštokai pabuvojo prie ES – Rusijos valstybinės sienos Ramoniškiuose. Sužinojo, kaip demarkuojama ir saugoma valstybės siena.

Taip pat  vyko netradicinė integruota istorijos ir pilietinio ugdymo pamoka, skirta Lietuvos žydų genocido dienai paminėti. Mokiniai susipažino su žydų atsiradimo Kriūkuose istorija, jų gyvenimo būdu, verslais tarpukario laikotarpiu. Pamokos metu  mokiniai apsilankė buvusiame žydų gyvenamajame kvartale.

Projekto metu įsigytos priemonės ir įranga padeda įamžinti veiklas, naujas patirtis, kuriomis galime pasidalinti su kitais.

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Ataskaita už 2013 m.

ŠAKIŲ RAJONO KRIŪKŲ MOKYKLA

ATASKAITA UŽ 2013M.

Pagal projekte numatytą tęstinumą į ugdymo procesą esame integravę patyriminio mokymo elementus.

 Atskirų dalykų (lietuvių klb., geografijos, istorijos, dailės muzikos pilietiškumo) pamokų ilgalaikiuose planuose mokytojai yra numatę ir integravę temas, numatę netradicines veiklas įvairiose aplinkose. Mokytojai tarpusavyje integruodami artimas temas pravedė keletą bendrų renginių (Kaziuko mugė, sporto šventė). Pamokų metu lankėsi edukaciniuose užsiėmimuose kitose erdvėse (profesijų mugė, debatai, labdaros koncertas Ilguvos socialinės  globos namuose, medelių sodinimo akcija, protmūšis „Aš-tikrai myliu Lietuvą“. Netradicinės dailės pamokos „Pasakų pasaulyje“.

Netradicinė lietuvių kalbos pamoka V.Kudirkos muziejuje, rašytojo V.Tamulaičio 100-ečio paminėjimas ir pan. Projekto metu įsigytos priemonės ir įranga padeda įamžinti veiklas. Priemonių panaudojimas pamokų metu padeda ne tik fiksuoti akimirkas, filmuoti vaidybines situacijas, bet sukurta medžiaga turi išliekamąją vertę. Yra galimybė naudotis vieni kitų sukaupta medžiaga, skatinamas mokinių kūrybiškumas, vyksta inovacijų integracija ugdymo procese. Taip sudaromos galimybės eksperimentuoti, analizuoti, vertinti ir įsivertinti.

Mokiniai skatinami kritiškai mąstyti, reflektuoti ir dalintis savo patirtimi. Pačių užfiksuotos akimirkos, padarytas apibendrinimas  teikia daugiau pasitikėjimo, kelia mokinių motyvaciją ir pan. Projekto metu įgyta patirtis ir toliau sėkmingai taikoma praktikoje. Jau atsiradusi tam tikra integruotų pamokų sistema leidžia kokybiškiau organizuoti ugdomąją veiklą, kurios pagrindinis tikslas-siekti kiekvieno mokinio sėkmės.

Pavaduotoja ugdymui Daiva Naujokaitienė

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota istorijos pamoka „Posovietinė Lietuva. Kriūkų ūkinė veikla posovietinėje Lietuvoje“ Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Gegužės 25 dieną Šakių r. Kriūkų vidurinės mokyklos dešimtokai dalyvavo istorijos patyriminėje pamokoje „Posovietinė Lietuva. Kriūkų ūkinė veikla posovietinėje Lietuvoje“. Pamoka buvo organizuota išėjus Sovietų laikų Lietuva . Pamokoje mokiniai prisiminė ir susipažino su Kriūkų krašto ūkine veikla. Dešimtokai dirbo grupėmis po 4-5 mokinius. grupėse buvo įvairią mokymosi motyvaciją turinčių mokinių, tad jie pasiskirstė darbus pagal savo gebėjimus. Pamokos tikslas – suformuoti vaizdinius apie žmonių gyvenima ir ūlkinę veikla Kriūkuose po sovietinės okupacijos.

Vertinimas ne tik kūrybingumas, bet ir reikalavimų paisymas, darbas grupėje, pristatymo  originalumas.

Pamokos planas

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota geografijos pamoka „Kriūkų seniūnijos turistinis maršrutas“ Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Gegužės 28 d.  Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyko integruota geografijos pamoka  „Kriūkų seniūnijos turistinis maršrutas“ pagal projektą Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas diegiant inovacijas ugdymo procese.

Pamokos planas

Šioje pamokoje mokiniai aptarė turistinį maršrutą ir lankytinus objektus. Tada, pasiskirstę į grupes pagal gyvenamas vietas, fiksavo savo pasiūlytus objektus Kriūkų seniūnijos žemėlapyje. Vėliau, susėdę kartu aptarė, sudarė galutinį turistinį maršrutą, naudodamiesi anksčiau atliktais mokinių projektiniais darbais. Pamokos pabaigoje mokiniai įsivertino save ir įvertino klasės draugus bei aptarė įvertinimus.

 

 

 

 

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota geografijos pamoka „Pasaulio turizmas“ Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Gegužės 21 d.  Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyko integruota geografijos pamoka „Pasaulio turizmas“ pagal projektą Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas diegiant inovacijas ugdymo procese.

Pamokos planas

Šioje pamokoje mokiniai susipažino su turizmo infrastruktūra pasaulyje, Lietuvoje, Šakių rajone. Tada, pasiskirstę į grupes pagal gyvenamas vietas, rinko duomenis apie turistinius objektus ir lankytinas vietas Kriūkų seniūnijoje įvairiuose šaltiniuose, fiksavo Kriūkų seniūnijos žemėlapyje. Vėliau, susėdę kartu aptarė padėtį Kriūkų seniūnijoje,diskutavo, kuriuos objektus reikėtų įtraukti į turistinį maršrutą. Pamokos pabaigoje mokiniai aptarė pamokos metu surinktus duomenis, numatė darbus kitai pamokai.

 

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruotos pilietinio ugdymo pamokos „Ar tu myli Lietuvą?“ Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Gegužės 9, 11 ir 18 d.  Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyko integruotos pilietinio ugdymo pamokos – diskusijos „Ar tu myli Lietuvą?“ pagal projektą Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas diegiant inovacijas ugdymo procese.

Pamokos planas Nr.1

 

Pamokos planas Nr.2

Pamokose diskutavo ir padarė išvadas:

Ar aš myliu Lietuvą?
Šis klausimas retsykiais iškyla dažnam žmogui. Tikėtina, jog daugelis į jį atsakytų teigiamai. Kaipgi gali nemylėti savo tėvynės, juk ji pasaulyje yra vienintelė ir garantuoja mums vietą žemėje, garantuoja namus. Tačiau tėvynę mylime ne vien todėl, kad ji mūsų namai. Ryšys su gimtąja žeme, su tauta, su jos piliečiais yra kur kas stipresnis. Tad vienareikšmiškai ir kategoriškai atsakyti į šį klausimą nėra paprasta.
Tėvynės sąvoka susipina su kiekvieno mūsų tapatybe: Tėvynė mus sukūrė tokius, kokie esame. Jokia kita bendruomenė negali duoti to, ką duoda kiekvienam iš mūsų Lietuva. Tačiau tai gana savanaudiškas požiūris į tėvynę. Klausimą reikėtų kelti kitaip – ką MES duodame savo tėvynei? Aš galiu atvirai atsakyti, jog daviau tikrai mažiau nei ji davė man. Kai apie tai mąstau, norisi tikėti, jog ateityje galėsiu duoti daugiau, nors po trupinėlį, bet daugiau. Mano nedideli darbai, noras gerai mokytis, siekti užsibrėžtų tikslų – tai maži, bet svarbūs darbai tėvynės labui. Gal tie maži darbai ir noras kasdien kažką jai duoti ir yra toji meilė tėvynei? Sena kaip pasaulis tiesa, jog turtingas tas, kuris duoda, o ne tas, kuris ima, ko gero, yra  ne iš piršto laužta. Turtinga ir aš, kad turiu galimybę dirbti savo Tėvynei.
Svarbiausia tai, jog mes turtingi esame ne materialių dalykų, o dvasinių vertybių. Todėl tėvynei turime atsilyginti tais turtais, kuriuos puoselėjo ne viena prieš mus gyvenusi karta: saugodami kalbą, laikydamiesi papročių, gerbdami ir puoselėdami savo tautos kultūrą. Juk anksčiau žmonės stengėsi tai daryti tikrai nuoširdžiai ir atkakliai.  Martynas Mažvydas įmynė pirmuosius pėdsakus kurdamas lietuvišką raštą bei kalbą, padėjo pamatus, paremtus slabizavimu, tokius reikalingus ir tokius tvirtus. Knygnešiai sutvirtino tą kalbos namą ir neleido kitiems jo perstatyti savaip. Dar vienas lietuvis, kalbininkas Jonas Jablonskis, uždengė šio namo stogą, sunormino, susistemino, įtvirtino ir išgrynino lietuvių kalbą. Taigi šie žmonės ir jų nuveikti darbai mūsų tautos istorijoje ypatingi. Todėl mes turėtume puoselėti tai, ką sukūrė kiti mums. Ir ne tik šie žmonės, bet ir daugelis kitų (iki jų ir po jų gyvenusių) lietuvių nuoširdžiai ir svarbiausia nesavanaudiškai mylėjo Lietuvą. Tremtiniai į tolimąjį Sibirą vežėsi gimtosios žemės žiupsnį, klaupėsi ir ją bučiavo  sugrįžę, nes suprato, kokia reikšminga, kokia nepamainoma ji yra. Kovotojai už Nepriklausomybę vėlgi suvokė, kad laisva tauta – laisvi jos žmonės. Prieš tankus ar Rusijos valdžią jie stojo negalvodami apie mirties baimę, ten juos vedė meilė Lietuvai. Beatodairiška meilė Lietuvai suteikė jiems drąsos, ryžto, įkvėpė dideliems, reikšmingiems darbams. Meilė Tėvynei sujungė tūkstančių lietuvių rankas ir širdis Baltijos kelyje. Visus šiuos svarbius darbus įkvėpė ne kas kitas, o – Meilė Lietuvai!

Tad po visų šių ir dar daugybės nepaminėtų darbų sunku būtų rasti kitą atsakymą į klausimą – ar aš myliu Lietuvą, – jei ne tvirtą TAIP.  Juk mūsų, jaunosios kartos, pareiga, rūpestis ir atsakomybė ne tik šlovinti bei vertinti protėvių žygdarbius, bet ir garantuoti, kad dar ne vieną tūkstantį metų šiame mažame Pabaltijo gintaro laše ateities kartos šią frazę tars ne kaip klausimą, o kaip teiginį –  Taip, aš tikrai myliu Lietuvą!

Rašė 10 klasės mokinės Kotryna Maskolaitytė, Ugnė Masaitytė ir Viktorija Žėglaitytė.

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota lietuvių kalbos pamoka „Tradicijos ir novatoriškumas“ Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Gegužės 10 d.  Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyko integruota lietuvių kalbos pamoka „Tradicija ir novatoriškumas“ pagal projektą Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas diegiant inovacijas ugdymo procese.

Pamokos planas

Pamokos metu mokiniai žaidė „Protų mūšį“. Pamokos metu mokiniai išsitraukė lapelius su komandos paveikslėliu, susėdo prie atskirų stalų ir atsakinėjo į įvairius 10 klasės kurso ir bendro išprusimo klausimus. Geriausiai pasirodžiusi komanda buvo vertinama pažymiu, kaupiamuosius balus gavo ir atskiri mokiniai, nepriklausomai nuo to, kokią vietą užėmė jų komanda.

 

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota geografijos pamoka „Telekomunikacijos“ Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Gegužės 14 d.  Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyks integruota geografijos pamoka „Telekomunikacijos“ pagal projektą Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas diegiant inovacijas ugdymo procese.

Pamokos planas

Šioje pamokoje mokiniai susipažino su telekomunikacijų sistema pasaulyje, Lietuvoje, Šakių rajone. Tada, pasiskirstę į grupes pagal gyvenamas vietas, rinko duomenis apie telekomunikacijas Kriūkų seniūnijoje įvairiuose šaltiniuose, fiksavo Kriūkų seniūnijos žemėlapyje. Vėliau, susėdę kartu aptarė padėtį Kriūkų seniūnijoje,diskutavo, kurios telekomunikacijų sritys yra jų nuomone svarbiausios, kurios dažniausiai naudojamos. Pamokos pabaigoje mokiniai aptarė pamokos metu surinktus duomenis, numatė darbus kitai pamokai.

 

 

 

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota geografijos pamoka „Mūsų valstybės arterijos“ Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Balandžio 30 d.  Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyko integruota geografijos pamoka „Mūsų valstybės arterijos“ pagal projektą Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas diegiant inovacijas ugdymo procese.

Pamokos planas

Šioje pamokoje mokiniai susipažino su transporto sistema Lietuvoje, Šakių rajone. Tada, pasiskirstę į grupes pagal gyvenamas vietas, rinko duomenis apie kelius Kriūkų seniūnijoje įvairiuose šaltiniuose, fiksavo Kriūkų seniūnijos žemėlapyje. Vėliau, susėdę kartu aptarė padėtį Kriūkų seniūnijoje,diskutavo, kurie keliai reikšmingesni, kuriuos reikėtų asfaltuoti pirmiausia.  Pamokos pabaigoje mokiniai aptarė pamokos metu surinktus duomenis, numatė darbus kitai pamokai.


Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Šakių raj. Kriūkų vidurinės mokyklos gegužės mėnesio veiklos grafikas

Šakių raj. Kriūkų vidurinės mokyklos gegužės mėnesio veiklos grafikas

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota muzikos pamoka „Kriūkų krašto žmonių dainos“ Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Balandžio 30 d.  Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyks integruota muzikos pamoka „Kriūkų krašto žmonių dainos“ pagal projektą Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas diegiant inovacijas ugdymo procese.

Pamokos planas

Kadangi per vieną pamoką neįmanoma surinkti medžiagos, mes nusprendėme pasinaudoti jau surinkta projektinių darbų medžiaga. Medžiaga laikoma mokyklos bibliotekoje, todėl pamoką pradėjome čia. Peržiūrėjome visus projektinius darbus ir atsirinkome tinkamus

Atrinktą medžiagą peržiūrėjome klasėje.

 Girdėjome daug liaudies dainų, kurias dainavo mums pažįstami pagyvenę žmonės.  Mokiniai nusprendė išmokti atlikti vieną labai Kriūkų kraštui artimą dainą „Aš užlipsiu ant kalno“.

Šios dainos įrašas

Pamokos metu dešimtokai supažindinti su mokyklos bibliotekoje laikomais projektiniais muzikos darbais, paskatinti domėtis savo krašto dainomis, jas dainuoti.

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota lietuvių kalbos pamoka „Žydų gyvenimas ir kultūra Kriūkuose“ Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

2012-03-29

Pamoką “Žydų gyvenimas ir kultūra Kriūkuose” dešimtokams vedė mokyklos muziejaus kuratorė Danutė Valuckienė. Muziejininkė daug metų domisi Kriūkų krašto kultūriniu gyvenimu, istorija, tad yra sukaupusi nemažai patirties bei duomenų apie žydų kultūrinį gyvenimą. Pamoka vesta perskaičius I.Mero kūrinį „Sunkūs žingsniai“. Pamokos metu mokiniai sužinojo apie skaudžią žydų istorinę praeitį, jų papročius, religines apeigas. Dviejų pamokų metu mokiniai mokėsi dainuoti žydų liaudies dainą, klausėsi kitų dainų, mokėsi žydiško žaidimo-šokio, susipažino su jidiš kalba, bandė patys versti tekstus. Taip pat atliko kūrybinę užduotį – pristatė žydų simbolius dirbdami grupėmis.

 

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 dvi integruotos lietuvių kalbos pamokos „J.Jablonskio kalbos norminimas“ Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

2012-04-12

Pamokų „J.Jablonskio kalbos norminimas“ metu mokiniai detaliau susipažino su  šiuo kalbininku, jo gyvenimu bei veikla. Mokiniai turėjo parengti po trumpą (5-7 min.) pristatymą. Viena grupė ieškojo medžiagos apie šio kalbininko gyvenimą, kitiems reikėjo apžvelgti jo veiklą – kalbinę bei visuomeninę. Mokiniai sužinojo, kokius terminus šis kalbininkas įvedė į lietuvių kalbą, kokie jo nuopelnai norminant lietuvių kalbą bei kuriant bendrinės kalbos pagrindus.

Pamokų planas

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota istorijos pamoka „Sovietų nelaisvėje. Sovietinė mokykla“. Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Balandžio 17 d.  Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyko integruota istorijos pamoka „Sovietų nelaisvėje. Sovietinė mokykla“ pagal projektą Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas diegiant inovacijas ugdymo procese.

Pamokos planas

 

 

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Šakių raj. Kriūkų vidurinės mokyklos balandžio mėnesio veiklos grafikas

Šakių raj. Kriūkų vidurinės mokyklos balandžio mėnesio veiklos grafikas

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota lietuvių kalbos pamoka „Žydų gyvenimas ir kultūra Kriūkuose“. Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Kovo 29 d. Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyks integruota lietuvių kalbos pamoka „Žydų gyvenimas ir kultūra Kriūkuose“ pagal projektą Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas diegiant inovacijas ugdymo procese.

Pamokos planas

 

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota dailės pamoka „Amatai. Lietuviškas suvenyras“. Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Kovo 14 d.  Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyko integruota dailės pamoka „Amatai. Lietuviškas suvenyras“ pagal projektą Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas diegiant inovacijas ugdymo procese.

Pamokos planas

Pamokos pradžioje moksleiviai buvo supažindinti su pamokos tikslu ir uždaviniais. Tada visi susėdo mažomis grupelėmis. Kiekviena grupė trumpai aptarė darbo metodą ir išsiaiškino iškilusius klausimus. Didžiąją pamokos dalį moksleiviai diskutavo apie „suvenyro“ sąvokos reikšmę ir ryšį su Etnine kultūra. Kiekviena grupelė išvadas užsirašė užrašuose ir bendrame piešinyje bandė sukomponuoti savo darbo pristatymą. Gale pamokos kiekviena grupė pateikė savo darbo išvadas, pristatė bendrą piešinį. Vyko diskusija. Grupės įsivertino savo komandos darbą.

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota geografijos pamoka „Miškai – pasaulio turtas“. Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Kovo 26 d. Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyks integruota geografijos pamoka „Miškai – pasaulio turtas“ pagal projektą Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas diegiant inovacijas ugdymo procese.

Pamokos planas

Šioje pamokoje mokiniai susipažino su šiaurės ir pietų juostų miškais. Aptarė miškų padėtį ir reikšmę pasaulyje, Lietuvoje, Šakių rajone. Tada, pasiskirstę į grupes pagal gyvenamas vietas, rinko duomenis apie mišku Kriūkų seniūnijoje įvairiuose šaltiniuose, fiksavo Kriūkų seniūnijos žemėlapyje. Vėliau, susėdę kartu aptarė miškų padėtį  Kriūkų seniūnijoje,diskutavo apie miškų teikiamą naudą žmonėms ir šalies ūkiui.  Pamokos pabaigoje mokiniai aptarė pamokos metu surinktus duomenis, numatė darbus kitai pamokai.

 

 

 

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota istorijos pamoka „Dainuojanti revoliucija“. „Sąjūdžio veikla Kriūkuose“ Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Kovo 24 d.  Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyko integruota istorijos pamoka „Dainuojanti revoliucija“, „Sąjūdžio veikla Kriūkuose“ pagal projektą Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas diegiant inovacijas ugdymo procese.

Atsisiųsti pamokos planą

Pamokos tikslas atskleisti Sąjūdžio veiklą Kriūkuose.

Mokiniai dirbdami grupėmis surinko medžiagą apie kriūkiečių buvusių Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių veiklą ir ją pristatė pamokoje.


Vertinama medžiagos pristatymo autentiškumas, originalumas ir vaizdumas.

 

 

 

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota istorijos pamoka „Kriūkų žmonių kasdieninio gyvenimo akimirkos sovietinės okupacijos metais“. Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Kovo 20 d.  Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyko integruota istorijos pamoka „Kriūkų žmonių kasdieninio gyvenimo akimirkos sovietinės okupacijos metais“ pagal projektą Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas diegiant inovacijas ugdymo procese.

Atsisiųsti pamokos planą

Kovo 20 dieną Šakių r. Kriūkų vidurinės mokyklos dešimtokai dalyvavo istorijos patyriminėje pamokoje „ Kriūkų žmonių kasdieninio gyvenimo akimirkos sovietinės okupacijos metais.“

Pamokoje dalyvavo Kriūkų vidurinės mokyklos muziejaus vadovė Danutė Valuckienė, kuri pasidalino prisiminimais ir patirtimi apie sovietmečio laikų gyvenimą Kriūkų krašte. Pamokoje mokiniai  diskutavo, lygino su dabartimi.

Vertinima  buvo už aktyvų dalyvavimą pamokoje.

 

 

 

 

 

 

 

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota lietuvių kalbos pamoka „Mano miestelio tradicijos“- straipsnis, reportažas“. Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Vasario 28 d. Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyks dvi integruotos lietuvių kalbos pamokos  „Mano miestelio tradicijos“- straipsnis, reportažas“ pagal projektą Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas diegiant inovacijas ugdymo procese.

Atsisiųsti planą

Prieš tai mokiniai mokėsi, kaip rašyti straipsnį, rengti reportažą. Šiose pamokose mokiniai pasiskirstė į tris grupes ir kiekviena iš jų rengė reportažą apie tradicines miestelio šventes – Žiobrines, Onines ir tradicija tapusia Ilguvos gegužinę. Grupėse mokiniai pasiskirstė po du ir kiekviena pora atliko atitinkamas veiklas – ėmė interviu, rūpinosi nuotraukomis ir rinko informaciją apie savo renginį (kada jis imtas minėti, kaip keitėsi, plėtėsi jo tradicijos, kuo jis unikalus ir pan.)

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota istorijos pamoka „Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas. Kriūkiečiai sausio 13-osios verpetuose“. Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Kovo 13 d.  Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyko integruota istorijos pamoka „Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas. Kriūkiečiai sausio 13-osios verpetuose“ pagal projektą Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas diegiant inovacijas ugdymo procese.

Atsisiųsti pamokos planą

Pamokos tikslas susipažinti su  Lietuvos nepriklausomybės atgavimo aplinkybėmis, bei krašto gyventojų dalyvavimu apginant laisvę.

Mokiniai dirbdami grupėmis surinko medžiagą apie kriūkiečių dalyvavimą apginant Lietuvos nepriklausomybę. Vertinama medžiagos pristatymo autentiškumas, originalumas ir vaizdumas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota dailės pamoka „Lietuvių liaudies mažoji architektūra“. Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Kovo 7 d.  Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyko integruota dailės pamoka „Lietuvių liaudies mažoji architektūra“ pagal projektą Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas diegiant inovacijas ugdymo procese.

Atsisiųsti pamokos planą

Naudodami mokytojo pateiktą metodinę medžiagą mokiniai į pamoką atėjo savarankiškai pasiruošę klausimus tautodailininkui. Pamokos pradžioje visi susėdo mažomis grupelėmis. Svečias Gediminas Jėčys pristatė savo kūrybą, pademonstravo įrankius ir smulkius savo drožinius.  Mokiniai ekrane galėjo stebėti ne tik kryždirbio stogastulpius ir koplytstulpius, bet ir patį kūrybinį procesą. Gale pamokos kiekviena grupė uždavė paruoštą savarankiškai klausimą kryždirbiui. Vyko pokalbis-diskusija apie šių dienų kryždirbystę, jos perspektyvą ir šiuolaikinių technologijų taikymą šiame amate.

 

 

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota geografijos pamoka „Lietuvos žemės ūkis“ Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Kovo 5 d.  Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyks integruota geografijos pamoka „Lietuvos žemės ūkis“ pagal projektą Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas diegiant inovacijas ugdymo procese.

Pamokos planas

Šioje pamokoje mokiniai susipažino su žemės ūkio pokyčiais Lietuvoje, Šakių rajone. Tada, pasiskirstę į grupes pagal gyvenamas vietas, rinko duomenis apie žemės ūkio bendroves ir ūkininkus Kriūkų seniūnijoje įvairiuose šaltiniuose, fiksavo Kriūkų seniūnijos žemėlapyje. Vėliau, susėdę kartu aptarė padėtį Kriūkų seniūnijoje,diskutavo, kuri ūkininkavimo forma geresnė,kurie ūkininkai stipresni ir kodėl.  Pamokos pabaigoje mokiniai aptarė pamokos metu surinktus duomenis, numatė darbus kitai pamokai.

 

Mokytoja aiškina naują temą

 

 

 

 

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota geografijos pamoka „Žemės ūkį lemiantys veiksniai“. Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Vasario 20 d.  Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyko integruota geografijos pamoka „Žemės ūkį lemiantys veiksniai“ pagal projektą Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas diegiant inovacijas ugdymo procese. 

Atsisiųsti planą

Šioje pamokoje mokiniai susipažino su žemės ūkį lemiančiais veiksniais, aptarė jų išsidėstymą ir padėtį pasaulyje, Lietuvoje, Šakių rajone. Tada, pasiskirstę į grupes pagal gyvenamas vietas, rinko duomenis apie žemės ūkį lemiančius veiksnius įvairiuose šaltiniuose, fiksavo Kriūkų seniūnijos žemėlapyje. Vėliau, susėdę kartu aptarė padėtį Kriūkų seniūnijoje,diskutavo, kurie veiksniai turi įtakos, kurie – ne.   Pamokos pabaigoje mokiniai aptarė pamokos metu surinktus duomenis, numatė darbus kitai pamokai.

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota muzikos pamoka „Užgavėnių papročiai ir tradicijos“. Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Vasario 20d. Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyko integruota  muzikos pamoka „Užgavėnių papročiai ir tradicijos“ pagal projektą Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas diegiant inovacijas ugdymo procese.  Projekto kodas. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-093.

Atsisiųsti pamokos planą

2012 metų vasario 20 d.. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyko projekto 093 integruota muzikos pamoka tema „Užgavėnių papročiai ir tradicijos.“

Pamoką pradėjome vokalinėmis pratybomis. Vėliau mokiniai darbui paruošė priemones: kompiuterį, diktofoną, fotoaparatą, instrumentus.

Po pamokos tikslų ir uždavinių paskelbimo, žiūrime  Užgavėnių švenčių akimirkas  įkeltas internetinėse svetainėse.

Aptariame svarbiausius šventės elementus, papročius ir tradicijas.  Tada mokomės atlikti Užgavėnių dainas.

Dainai „Palvas arklys“ mokiniai pritaiko ritminį pritarimą.

Sužinoję svarbiausius šventės akcentus, mokiniai sumodeliavo savo šventės scenarijų.

Ši pamoka paskatino mokinius domėtis kalendorinių švenčių papročiais, formavo kultūringo pasilinksminimo įgūdžius. Peržiūrėdami internetinių svetainių medžiagą apie Užgavėnių pasilinksminimus įvairiuose miesteliuose, jie sukaupė žinių apie renginio specifiką, pagrindinius akcentus, sudarė savo šventės modelį, o mokydamiesi dainas, įprasmino muzikinius gebėjimus ir įgūdžius.

 

 

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Šakių raj. Kriūkų vidurinės mokyklos kovo mėnesio veiklos grafikas

Šakių raj. Kriūkų vidurinės mokyklos kovo mėnesio veiklos grafikas

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 dvi integruotos lietuvių kalbos pamokos „Kriūkų krašto partizanų ir tremtinių kūryba“ Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

2012-02-09

Per literatūros pamokas dešimtokai skaitė bei nagrinėjo kūrinius, perteikiančius skaudžią Lietuvos istorijos patirtį – trėmimus, partizaninius susirėmimus. Šie istoriniai įvykiai neaplenkė ir Kriūkų krašto. Čia taip pat esti tremtinių, partizanų kūrybos, kurią susirinko ankstesnių metų projektų dalyviai. Pamokų „Kriūkų krašto partizanų ir tremtinių kūryba“ metu mokiniai analizavo ir skaitė savo kraštiečių kūrybą, pasirinko kūrinius, kuriuos antros pamokos metu rengėsi meniškai pristatyti (inscenizuoti, kurti dainą ir pan.). Mokiniai pagal pasirinktus tekstus kūrė dainas, parengė nedideles menines kompozicijas.

 

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota istorijos pamoka „Lietuvos partizaninis karas su SSRS. Partizaninės kovos gimtajame krašte“. Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Sausio 20d. Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyks projekto 093 integruota istorijos pamoka „Lietuvos partizaninis karas su SSRS. Partizaninės kovos gimtajame krašte“.

Atsisiųsti pamokos planą

Pamokos tikslas – atskleisti partizaninio karo priežastis, eigą, padarinius. Pamoka buvo organizuota po pilietinio ugdymo pamokos, kurioje buvo aptariama pasipriešinimo būdai ir reikšmė. Pamokoje mokiniai prisiminė ir susipažino jog Lietuvos partizanų karas yra didvyriškasis XX a. Lietuvos istorijos įvykis.

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Šakių raj. Kriūkų vidurinės mokyklos vasario mėnesio veiklos grafikas

Šakių raj. Kriūkų vidurinės mokyklos vasario mėnesio veiklos grafikas

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota pilietinio ugdymo pamoka „Pasipriešinimo reikšmė ir jo būdai“. Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Sausio 20d. Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyko projekto 093 integruota pilietinio ugdymo pamoka „Pasipriešinimo reikšmė ir jo būdai“.

Atsisiųsti pamokos planą

Pamokoje mokiniai susipažino su Piliečių pasipriešinimo būdais ir jų reikšme. Buvo pasirengta diskusijai istorijos pamokai ir ugdomas suvokimas, kad kiekvienas pilietis gali turėti savo nuomonę ir tai išreikšti ją civilizuotai.

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota geografijos pamoka „Pramonė ir aplinka“ Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Sausio 16d. Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyko projekto 093 integruota geografijos pamoka „Pramonė ir aplinka“.

Atsisiųsti pamokos planą

Šioje pamokoje mokiniai susipažino su pramonės įtaka aplinkai, aptarė padėtį pasaulyje, Lietuvoje, Šakių rajone. Vėliau, susėdę kartu aptarė padėtį Kriūkų seniūnijoje, kiekvienas pateikė žinias apie aplinkoje esančius teršėjus, apie kuriuos rinko duomenis visą savaitę. Tada, pasiskirstę į grupes pagal gyvenamas vietas, rinko duomenis apie taršos objektus įvairiuose šaltiniuose, fiksavo Kriūkų seniūnijos žemėlapyje. Pamokos pabaigoje aptarė ir prognozavo galimą tolesnį pramonės poveikį aplinkai ir naujų taršos šaltinių atsiradimą.

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota istorijos pamoka „Sovietinė Lietuvos reokupacija. Mano krašto tremtiniai“. Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Sausio 13d. Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyko projekto 093 integruota istorijos pamoka „Sovietinė Lietuvos reokupacija. Mano krašto tremtiniai“.

Atsisiųsti pamokos planą

Dešimtokai dirbo grupėmis po 4-5 mokinius. Grupėse buvo įvairią mokymosi motyvaciją turinčių mokinių, tad jie pasiskirstė darbus pagal savo gebėjimus. Pamokos tikslas – suformuluoti vaizdinius apie Lietuvos reokupaciją. Pamokos uždaviniai – Ugdyti suvokimą, jog sovietų valdžios veiksmai okupuotoje Lietuvoje prilyginti Lietuvos genocidui. Vertinimos žinios ir surinkta medžiaga.

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota pilietinio ugdymo pamoka „Kodėl Lietuvos nepriklausomybė yra vertybė“ Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Sausio 13d. Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyko projekto 093 integruota pilietinio ugdymo pamoka „Kodėl Lietuvos nepriklausomybė yra vertybė“.

Atsisiųsti pamokos planą

Pamoka buvo organizuota sausio  13-ąjąi paminėti. Pamokoje mokiniai prisiminė ir susipažino su sausio -13-osios įvykiais, pagerbė tylos minute žuvusius už Lietuvos laisvę, sugiedojo himną, žiūrėjo filmą „Mergina ir tankai“ , vyko diskusijos.

Pamokos tikslas – naudodamiesi šaltiniais gebės įvertinti Lietuvos nepriklausomybės atgavimą, jos reikšmę Lietuvos žmonėms. Pasirengs diskusijai istorijos pamokoje.

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota istorijos pamoka „Lietuvos žydų tragedija, Kriūkų krašto žydų likimas“ Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Sausio 10d. Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyko projekto 093 integruota pilietinio ugdymo pamoka „Lietuvos žydų tragedija, Kriūkų krašto žydų likimas“.

Atsisiųsti pamokos planą

Istorijos pamokoje kalbos patyriminėje pamokoje Lietuvos žydų tragedija „Kriūkų krašto žydų bendruomenės likimas“. Pamoka buvo organizuota išėjus nacių okupacija Lietuvoje. Pamokoje mokiniai  susipažino su nacių padarytais nusikaltimais Lietuvoje, bei Kriūkų krašte.

Dešimtokai dirbo grupėmis po 4-5 mokinius. grupėse buvo įvairią mokymosi motyvaciją turinčių mokinių, tad jie pasiskirstė darbus pagal savo gebėjimus. Pamokos tikslas – ugdyti suvokimą, kad tik labai nedidelė Lietuvos piliečių dalis dalyvavo žydų žudynėse. Vertinimas ne tik kūrybingumas, bet ir reikalavimų paisymas, darbas grupėje, pristatymo originalumas.

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Šakių raj. Kriūkų vidurinės mokyklos sausio mėnesio veiklos grafikas

Šakių raj. Kriūkų vidurinės mokyklos sausio mėnesio veiklos grafikas

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota lietuvių kalbos pamoka „Senos nuotraukos pasakoja“ Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Gruodžio 13d. Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyko projekto 093 integruota lietuvių kalbos pamoka „Senos nuotraukos pasakoja“.

Atsisiųsti pamokos planą

Pamokoje „Senos nuotraukos pasakoja“ mokiniai susipažino su senomis nuotraukomis. Pristatė savo rastas senas nuotraukas, aptarėme, kuri tai dabar realiai egzistuojanti vieta. Mokiniai, pasiskirstę į grupes, aptarė savo grupės nuotraukas. Atrinko tinkamiausias eksponuoti stende, jas nukopijavo bei išsaugojo kompiuteryje. Pasiskirstė tolimesne veikla (nufotografuoti tą pačią vietą šiandien).

 

Pastaba: kadangi projekte reikalingos vaizdingos nuotraukos, nutarta projekto tęsinį kelti į pavasarį, kuomet bus galima padaryti gražesnių ir vaizdingesnių fotografijų.

 

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota geografijos pamoka „Lietuvos pramonės pokyčiai“ Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Gruodžio 12d. Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyko projekto 093 integruota geografijos pamoka „Lietuvos pramonės pokyčiai“.

Atsisiųsti pamokos planą

Šioje pamokoje mokiniai susipažino su Lietuvos pramone ir jos pokyčiais, aptarė jų išsidėstymą Lietuvoje, Šakių rajone. Vėliau, pasiskirstę į grupes pagal gyvenamas vietas, rinko duomenis apie pramonės įmones Kriūkų seniūnijoje ir juos fiksavo Kriūkų seniūnijos žemėlapyje. Pamokos pabaigoje aptarė padėtį seniūnijoje, prognozavo galimą tolesnį pramonės vystymąsi.

Mokytoja aiškina naują temą

Mokiniai grupėse renka duomenis knygose ir atlasuose.

Fiksuoja duomenis žemėlapyje

 

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota muzikos pamoka „Adventinės muzikinės kompozicijos „Aleliumai“ kūrimas“ Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Gruodžio 19d. Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyko projekto 093 integruota muzikos pamoka „Adventinės muzikinės kompozicijos „Aleliumai“ kūrimas“.

Atsisiųsti pamokos planą

Pamokos pradžioje mokiniai paruošia priemones. Mokytoja paskelbia tikslus ir uždavinius. Muzikinį pasisveikinimą ir vokalines pratybas atlikome sėdėdami ratu.

Mokėmės atlikti ketvirtinių ritmą plodami dešine ranka pirma sau į kairę ranką po to šalia sėdinčiam draugui.

Plodami dainavome „Atvažiuoja kalėda, kalėda. Su maišeliu dovanų, dovanų“.

Tada pakartojome praėjusią pamoką išmoktas adventines dainas ir Kalėdų giesmes.

Mokiniai iš įvairių šaltinių renka medžiagą apie apeiginę muziką, diskutuoja ir nusprendžia kokią medžiagą ir kokius kūrinius naudos rengiant kompoziciją.

Adventinėje kompozicijoje mokiniai panaudojo adventinę dainą „Bėginėjo povelė“ (įdėti įrašą), žaidimą „Grįskime, mergos“, Kalėdų vaikų dainą „Kam tavo, vilkeli“ ir giesmes „Skamba angelų giesmė“ (įdėti įrašą), „Tyli naktis“.

Pamokos pabaigoje mokiniai pasidalino įspūdžiais. Aptarė pamoką ir padėkoja vieni kitiems plodami. Mokytoja žodžiu įvertino mokinių aktyvumą pamokoje ir kūrybinės užduoties įvykdymą.

Kurdami adventinę kompoziciją mokiniai sukaupė žinių apie krašto apeiginę muziką, jos būdingus bruožus, geriau susipažino su lietuvių tautos praeities papročiais, estetinė-mis, dvasinėmis, etinėmis vertybėmis, pajuto tautos etninį charakterį, išmoko pateikti savo tautos paveldą. Domėdamiesi apeigine liaudies kūryba, išmoko lietuvių liaudies advento dainų, žaidimų ir Kalėdinių giesmių.

Įrašas Nr.1

Įrašas Nr.2

Šios kompozicijos elementai buvo panaudoti mokyklos adventinėje popietėje, kurią rengė 10 klasės mokiniai.

 

 

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota muzikos pamoka „Šakių meno mokyklos kanklininkių ansamblio veikla“ Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

2011 metų gruodžio 5 d. Kriūkų vidurinės mokyklos mokiniai svečiavosi Šakių meno mokykloje. Čia vyko projekto 093 integruota muzikos pamoka tema    „Šakių meno mokyklos kanklininkių ansamblio veikla“.

Atsisiųsti pamokos planą

Pradžioje mes klausėm ansamblio vadovės pasakojimo apie kanklių istoriją. Sužinojome kur atsirado pirmosios kanklės, susipažinome su Lietuvos regionų kanklių gamybos skirtumais. Vadovės Audronės pasakojimas buvo iliustruotas kanklininkių ansamblio atliekamais kūriniais.

Vėliau savo gabumus galėjo išbandyti ir Kriūkų dešimtokai. Kanklininkės išmokė visus atlikti kūrinėlį, kurį parinko ansamblio vadovė. Mokiniai nuoširdžiai stengėsi atlikti išmoktą kūrinėlį.

Mokytoja stebėjo ir žodžiu įvertino kiekvieno mokinio gebėjimus, pastangas.

Mokiniai susipažino su vienu savo krašto instrumentiniu ansambliu, su autentišku lietuvių liaudies instrumentu. Tai juos paskatins patiems domėtis vokalinių ir instrumentinių ansamblių veikla. Taip pat  mokiniai, klausydami kanklininkių atliekamų kūrinių, sukaupė žinių apie Lietuvos senąją ir šiuolaikinę kanklių muziką, susipažino su grojimo kanklėmis technika, bendravo su atlikėjomis.

Už tokią puikią pamoką mes labai dėkojame ansamblio vadovei Audronei Adomaitienei ir jos mokinėms.

Mokytoja demonstruoja skirtingų regionų kankles.

Kanklininkių ansamblis iliustravo puikią vadovės Audronės paskaitą.  Mūsų mokiniai taip pat mokėsi kankliuoti. Jiems padėjo vadovė ir jos auklėtinės.

Mokiniai nuoširdžiai stengėsi atlikti išmoktą kūrinėlį.

 Pamokos video 1 dalis

Pamokos video 2 dalis

Pamokos video 3 dalis

 

 

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota geografijos pamoka „Atsinaujinantys energijos šaltiniai“ Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Lapkričio 21 dieną Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyko projekto 093 integruota geografijos pamoka „Atsinaujinantys energijos šaltiniai“.

Atsisiųsti pamokos planą

Šioje pamokoje mokiniai susipažino su atsinaujinančiais energijos šaltiniais, aptarė jų išsidėstymą pasaulyje, Lietuvoje, Šakių rajone. Vėliau, pasiskirstę į grupes, rinko duomenis apie padėtį Kriūkų seniūnijoje ir juos fiksavo Kriūkų seniūnijos žemėlapyje. Pamokos pabaigoje aptarė galimybes seniūnijoje naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, remiantis klimatologiniais ir hidrografiniais duomenimis.

 

Mokytoja aiškina naują temą

 

Mokiniai grupėse renka duomenis apie knygose ir atlasuose.

Fiksuoja duomenis žemėlapyje

 

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Šakių raj. Kriūkų vidurinės mokyklos gruodžio mėnesio veiklos grafikas

Šakių raj. Kriūkų vidurinės mokyklos gruodžio mėnesio veiklos grafikas

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota muzikos pamoka „Lietuvių liaudies dainos stilizavimas“ Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Lapkričio 7 dieną Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyko projekto 093 integruota muzikos pamoka „Lietuvių liaudies dainos stilizavimas“.

Atsisiųsti pamokos planą

Pamoką pradėjome vokalinėmis pratybomis. Vėliau mokiniai darbui paruošė priemones: sintezatorių,  kompiuterį, diktofoną, filmavimo kamerą, fotoaparatą. Tada vaikai pristatė namų darbus. Kiekviena grupė atliko pasirinktą dainą. Mokiniai išrinko labiausiai patikusią “Augo kieme klevelis”

Dainai pritaiko funkcijas, pasirenka, kokiu stiliumi atliks kūrinį. Kuria dainos interpretaciją

Gabesni mokiniai dainai pritaikė funkcijas, visi kartu nusprendė, kad dainą atliks hardroko stiliumi, sukūrė dainos interpretaciją, išmoko groti sintezatoriumi.

Atlikdami visą kūrinį, mokiniai padarė garso ir vaizdo įrašus. (Įrašai nepavyko, nes mokiniai nelabai mokėjo dirbti su šiomis priemonėmis.)

Vėliau, žiūrint vaizdo įrašą, vyko diskusija ir įsivertinimas. Mokiniai nagrinėjo savo klaidas, numatė, kaip jas ištaisyti. Mokytoja stebėjo diskusiją, žodžiu įvertino kiekvieno mokinio  aktyvumą, kūrybinės užduoties įvykdymą.

Mokiniai, ieškodami tinkančios liaudies dainos, domėjosi krašto liaudies dainomis, sukaupė žinių apie jų tematiką, ritmiką, žanrus; stilizuodami dainą, įprasmino muzikinius gebėjimus ir įgūdžius, patyrė kūrybinį džiaugsmą.

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota lietuvių kalbos pamoka „Kriūkų krašto lyrikai“ Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Lapkričio 10 dieną Šakių r. Kriūkų vidurinės mokyklos dešimtokai dalyvavo lietuvių kalbos patyriminėje pamokoje „Kriūkų krašto lyrikai“.

Pamokos planas

Pamoka buvo organizuota išėjus Maironio bei S.Nėries lyriką. Pamokoje mokiniai prisiminė ir susipažino su Kriūkų krašto poetais: Pranu Lembertu, Stasiu Šilingu, Vytautu Tamulaičiu bei mokyklos muziejuje dirbančia mokytoja Danute Valuckiene.

Dešimtokai dirbo grupėmis po 4-5 mokinius. grupėse buvo įvairią mokymosi motyvaciją turinčių mokinių, tad jie pasiskirstė darbus pagal savo gebėjimus.

Darbas grupėse

Pamokos tikslas – naudojantis duota medžiaga parengti plakatą apie vieną lyriką. Plakate turėjo būti poeto nuotrauka, keletas biografijos faktų, kūrybos bruožų bei keletas eilėraščių pavyzdžių. Vertinimas ne tik kūrybingumas, bet ir reikalavimų paisymas, darbas grupėje, pristatymo originalumas.

Darbo rezultatas

 

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota istorijos pamoka „Mano bendraamžių gyvenimas tarpukario Lietuvoje“ Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Lapkričio 8 dieną Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyko projekto 093 integruota istorijos pamoka „Mano bendraamžių gyvenimas tarpukario Lietuvoje“.

Atsisiųsti pamokos planą

Mokytojai paskelbus pamokos tikslus ir uždavinius bei trumpai supažindinus su kasdieninio gyvenimo ypatumais tarpukario Lietuvoje, mokiniai buvo suskirstyti į 4 grupes.

Darbas grupėse

Viena grupė (silpniau besimokantys, nemėgstantys bendrauti, tačiau kruopščiai atliekantys užduotis) vartydami knygas, surinko duomenis apie gyvenimo pokyčius kaime.

Antra grupė (silpniau besimokantys, tačiau turintys motyvaciją) ieškojo informacijos apie Kriūkų seniūnijos papročius, tradicijas ir suklasifikavo juos savo pasirinkta seka bei kriterijais.

Trečia grupė (vidutinių gebėjimų, bet silpniau motyvuoti) naudodamiesi paieška Internete, rinko informaciją apie aprangą, madas.

Ketvirta grupė (gerai besimokantys ir motyvuoti mokiniai) susistemina gautus duomenis apie jaunimo bendravimą ir bendruomenes.

Informacijos paieška

Grupių darbą koordinavo mokytoja, konsultavo iškilus problemoms.

Pamokos metu moksleiviai, naudodamiesi įvairiais žinių šaltiniais suformavo vaizdinius apie kasdieninį gyvenimą tarpukario Lietuvoje, Kriūkų seniūnijoje bei parengė informacinę medžiagą apie Kriūkų seniūnijos (Šakių r.) tradicijas, papročius, kultūrą tarpukario laikotarpiu.

Informacijos aptarimas

 

 

 

 

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Šakių raj. Kriūkų vidurinės mokyklos lapkričio mėnesio veiklos grafikas

Šakių raj. Kriūkų vidurinės mokyklos lapkričio mėnesio veiklos grafikas

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruota geografijos pamoka „Ištekliai ekonomikos variklis“ Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Integruota geografijos pamoka „Ištekliai ekonomikos variklis“

 Šakių r. Kriūkų vidurinėje mokykloje

 

Spalio 17d., ketvirtąją pamoką geografijos mokytoja Daiva Jėčienė rengė projekto 093 integruotą geografijos pamoką „Ištekliai ekonomikos variklis“.

Šioje pamokoje mokiniai susipažino su išteklių skirstymu, aptarė jų įtaką valstybių ekonomikai bei Lietuvos padėtį tarp kitų valstybių. Vėliau, pasiskirstę į grupes, rinko duomenis apie padėtį Kriūkų seniūnijoje ir juos fiksavo Kriūkų seniūnijos žemėlapyje.

 

Mokytoja aiškina temą

Pirma grupė renka duomenis apie gamtinius seniūnijos išteklius knygose ir atlasuose.

 

Antra grupė renka duomenis apie žmogiškuosius seniūnijos išteklius knygose ir atlasuose.

Trečia grupė renka duomenis internete.

Ketvirta grupė fiksuoja visus duomenis žemėlapyje.

 

 

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruotos lietuvių kalbos pamokos „Ką man pasakoja išnykę kaimai, sodybos, senieji kaimo žmonės?“ Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Spalio 10 dieną Kriūkų vidurinės mokyklos dešimtokai dalyvavo dviejose lietuvių kalbos patyriminėse pamokose „Ką man pasakoja išnykę kaimai, sodybos, senieji kaimo žmonės?“. Pamoka organizuota baigiant nagrinėti literatūros skyrių „Tradicija ir individualumas“ bei perskaičius R.Granausko apysakos „Gyvenimas po klevu“ ištraukas. Literatūros pamokose mokiniai nagrinėjo kūrinius ir kalbėjo apie tai, jog daugelis vertybių visais laikais buvo puoselėjamos kaime ir ypač senųjų kaimo žmonių, tad ir patyriminės pamokos inicijuotos tęsiant ugdymo turinį.

Mokiniai pagal poreikius bei gebėjimus buvo suskirstyti į keturias grupes (po 4-6 mokinius). Viena grupė (silpniausią motyvaciją turintys mokiniai) domėjosi Kriūkų seniūnijos ilgaamžiais, kita – domėjosi seniūnijos kaimais, jų gyventojų skaičiumi, trečioji – išnykusiais kaimais, jų istorija, ketvirtoji – kalbino seniai Kriūkų seniūnijoje gyvenančius žmones, užrašė jų pasakojimus, domėjosi kaimų istorija.

Viena pamoka vyko Kriūkų seniūnijoje bei miestelio bibliotekoje, kur seniūnijos bei bibliotekos darbuotojai padėjo mokiniams rinkti informaciją apie Kriūkų apylinkes. Kita pamoka vyko informacinių technologijų kabinete, kur mokiniai visą sukauptą medžiagą perkėlė į kompiuterį, parengė pateiktis bei pranešimus.

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruotos dailės pamokos „Lietuvos tautodailė“ Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Spalio 5 ir 12 dienomis Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyko projekto 093 integruotos dailės pamokos „Lietuvos tautodailė“.

Pasiruošimas pamokai

Pirmos (10.05) pamokos planas

Naudodami mokytojo pateiktus žurnalus ir kitą metodinę medžiagą mokiniai rinko tekstinę ir vaizdinę informaciją. Analizavo mokytojo pateiktą metodinę medžiagą, piešė pristatymui plakatą. Gale pamokos kiekviena grupė pristatė savo darbą ir jį įsivertino.

Antros (10.12) pamokos planas

Pamoka vyko mokyklos ir Kriūkų krašto istorijos muziejuje, kur teorinės žinios buvo siejamos su praktine moksleivių patirtimi. Pamoką pravedė mokytoja Danutė Valuckienė, kuri supažindino moksleivius su Kriūkų krašto dievdirbiais, kryždirbiais, drožėjais, audėjais bei jų darbais. Pademonstravo autentiškus liaudies kūrėjų gaminius sukauptus muziejuje. Mokiniai galėjo ne tik pamatyti eksponatus, bet juos apžiūrėti iš arti ir net pačiupinėti.

Daugiau informacijos

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Šakių raj. Kriūkų vidurinės mokyklos moksleivės dalyvavo „Gimtojo krašto gido“ mokymuose Vilniuje

2011 m. spalio mėn. 13-14 d. Šakių raj. Kriūkų vidurinės mokyklos mokinės Kotryna Maskolaitytė ir Reda Baranauskaitė bei istorijos mokytoja Vilma Jonaitienė dalyvavo projekto ,,Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas, diegiant inovacijas ugdymo procese“ (VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-093) organizuotuose  ,,Gimtojo krašto gido“ mokymuose Vilniuje, Jaunųjų turistų centre, Polocko g. 7.

Kalvystės muziejuje

Kalvystės muziejuje

Jos turėjo galimybę susipažinti su gido darbo specifika, Lietuvos istoriniu-kultūriniu paveldu, UNESCO saugomais objektais Vilniaus senamiestyje, aplankė Kalvystės galeriją-muziejų. Užsiėmimą vedė Vilniaus jaunųjų turistų centro direktorius Algirdas Kasparavičius.

Ekskursija Užupio kapinėse

Ekskursija Užupio kapinėse

Antrąją mokymo dieną Kotryna ir Reda mokėsi sudaryti gimtosios vietovės maršruto schemą, įgijo fotografavimo pagrindų, pėsčiomis įveikė Sveikatingumo pažintinį taką po Vilniaus senamiestį. Pažintiniu taku vedė Vilniaus jaunųjų turistų centro neformalaus ugdymo būrelio vadovas Liudvikas Giedraitis. Mokiniai gavo namų užduotį sudaryti savo krašto pažintinį maršrutą, kurį pristatys kito susitikimo metu.

Iš mokymų Reda, Kotryna ir jų mokytoja Vilma Jonaitienė grįžo pilnos įspūdžių, įgijusios naujų žinių bei kompetencijų.

 

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Neformalaus ugdymo būrelis Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

1.2.4. veikla. Neformalaus ugdymo būrelių organizavimas: Informacija. ATSISIŲSTI

 

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Šakių raj. Kriūkų vidurinės mokyklos moksleivių, dalyvaujančių projekte sąrašas

Dešimtokai

10 klasės mokinių, dalyvaujančių projekte, sąrašas:

 1. Antanaitis Aurimas
 2. Baranauskaitė Reda
 3. Cholinaitė Gerda
 4. Grigutis Gytis
 5. Jokūbauskas Martynas
 6. Jurgutytė Milda
 7. Kavaliauskaitė Laurita
 8. Kondratas Lukas
 9. Kudirka Gytis
 10. Kundokas Egidijus
 11. Lukošiūtė Raminta
 12. Masaitytė Ugnė
 13. Maskolaitytė Kotrynė
 14. Rapčinskis Edvinas
 15. Sutkus Viktoras
 16. Širvys Gytis
 17. Šumskas Gediminas
 18. Šventoraitis Ignas
 19. Tulas Saulius
 20. Usevičius Tautvydas
 21. Žėglaitytė Viktorija

 

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Pamokų laikas Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Pamokų laikas:

 1. 8.00 – 8.45
 2. 8.55 – 9.40
 3. 9.50 – 10.35
 4. 10.55 – 11.40
 5. 12.00 – 12.45
 6. 12.55 – 13.40
 7. 13.45 – 14.30
 8. 14.35 – 15.20
Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Šakių raj. Kriūkų vidurinės mokyklos internetinė svetainė

www.kriukai.sakiai.lm.lt

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Projekto 093 integruotos lietuvių kalbos pamokos Šakių raj. Kriūkų vidurinės mokyklos mokiniams Biržuose

2011-09-15

Pirmosios lietuvių kalbos pamokos vyko Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre, čia moksleiviams dvi lietuvių kalbos pamokas vedė Vilniaus jaunųjų turistų centro (VJTC)  neformaliojo švietimo pedagogė kraštotyros metodininkė Vilma Riabovienė, kuri pasakojo mokiniams, kaip kurti mokyklos metraštį. Mokytoja pasakojo mokiniams, kodėl svarbu rašyti mokyklos metraštį, kokie yra metraščių rašymo reikalavimai, pasidalino savo mokyklos kraštotyros būrelio veikla, patirtimi, žiūrėjome filmą apie Sausio 13-osios žuvusįjį.

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Komentarų: 0| Redaguoti

Parašykite komentarą