Ataskaita už 2014 metus

Šakių rajono Kriūkų mokykla

2014 m. ataskaita

Jau atsiradusi tam tikra integruotų pamokų sistema leidžia kokybiškiau organizuoti ugdomąją veiklą, kurios pagrindinis tikslas-siekti kiekvieno mokinio sėkmės. Integruotos pamokos (lietuvių klb., geografijos, istorijos, dailės,  muzikos pilietiškumo) ne tik sukuria netradicines aplinkas, bet ir skatina mokinių kūrybiškumą, ugdo pilietiškumą, pagarbą ir meilę savo kraštui, tradicijoms, papročiams ir pan.

Kriūkų mokyklos muziejaus (mokyt. D.Valuckienė) iniciatyva buvo paminėtas mūsų krašto šviesuolis, rašytojas Stasys Tamulaitis. Minėjome rašytojo 105 – ąsias gimimo metines. D.Valuckienė papasakojo apie rašytojo gyvenimą, charakterio bruožus, kultūros istorikas A.Vaičiūnas kalbėjo apie jį, kaip apie novelės meistrą, pristatė naujai surastus St.Tamulaičio eilėraščius. Kudirkaičiai, kriūkietė Ieva Masteikaitė, mokyt. Vilija Venienė skaitė amžininkų prisiminimus, eilėraščius, ištraukas iš jo straipsnių spaudoje.

5-10 klasių mokiniai dalyvavo protmūšyje „Lietuva tai aš ir tu“. Jau tradicija tampa kovo 11-ąją švęsti kitaip. Visi kartu sugiedoję himną ir pasisveikinę donelaitiškai pradėjome žaidimą. Kiekviena klasė iš anksto subūrė savo komandą, sugalvojo pavadinimą ir prisistatymą bei pasirinko išskirtinį ženklą (spalvą, detalę ir pan.) Žinoma, neatsiliko ir mokytojai. Džiugu, kad šiemet protmūšyje dalyvavo ir vietos bendruomenės komanda bei mokinių tėvų komanda. Iš viso rungėsi 9 komandos. ai dar vienas įrodymas, kad valstybinę šventę galima švęsti ir kitaip. Svarbu buvimas drauge: bendravimas ir bendradarbiavimas tarp mokinių, mokytojų, tėvų ir kitų bendruomenės narių, susikalbėjimas tarp skirtingų kartų.

Mokykloje šurmuliavo  tradicinė Kaziuko mugė. Tą rytą visi atėjo nešini pilnais krepšiais: kas dirbiniais, kas kepiniais ar mezginiais. Visi su nekantrumu laukė 12 val., kada bus galima kviesti pirkėjus, krautuvėlių lankytojus ir pan. Atėjus pusiaudieniui mokykla pakvipo įvairias kvapais, pasklido įvairūs garsai-kvietimai užsukti, pirkti, ragauti…

6 klasės mokiniai kartu su istorijos mokytoja Dale Pakinkyte dalyvavo edukacinėje išvykoje – integruota pamoka į  Sudargo piliakalnius. Išvykos metu susipažino su seniausia Zanavykijos gyvenviete Sudargu. Klausėsi piliakalnių istorijos, kovų su kryžiuočiais epizodų. Kūrė sakmes ir piešė piešinius. Aplankė knygnešio M.Sederavičiaus kapą, uždegė žvakelę. Prisiminė knygnešių svarbą. Taip pat šeštokai pabuvojo prie ES – Rusijos valstybinės sienos Ramoniškiuose. Sužinojo, kaip demarkuojama ir saugoma valstybės siena.

Taip pat  vyko netradicinė integruota istorijos ir pilietinio ugdymo pamoka, skirta Lietuvos žydų genocido dienai paminėti. Mokiniai susipažino su žydų atsiradimo Kriūkuose istorija, jų gyvenimo būdu, verslais tarpukario laikotarpiu. Pamokos metu  mokiniai apsilankė buvusiame žydų gyvenamajame kvartale.

Projekto metu įsigytos priemonės ir įranga padeda įamžinti veiklas, naujas patirtis, kuriomis galime pasidalinti su kitais.

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Įrašo nuoroda.

Parašykite komentarą