Projekto 093 integruota dailės pamoka „Lietuvių liaudies mažoji architektūra“. Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Kovo 7 d.  Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyko integruota dailės pamoka „Lietuvių liaudies mažoji architektūra“ pagal projektą Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas diegiant inovacijas ugdymo procese.

Atsisiųsti pamokos planą

Naudodami mokytojo pateiktą metodinę medžiagą mokiniai į pamoką atėjo savarankiškai pasiruošę klausimus tautodailininkui. Pamokos pradžioje visi susėdo mažomis grupelėmis. Svečias Gediminas Jėčys pristatė savo kūrybą, pademonstravo įrankius ir smulkius savo drožinius.  Mokiniai ekrane galėjo stebėti ne tik kryždirbio stogastulpius ir koplytstulpius, bet ir patį kūrybinį procesą. Gale pamokos kiekviena grupė uždavė paruoštą savarankiškai klausimą kryždirbiui. Vyko pokalbis-diskusija apie šių dienų kryždirbystę, jos perspektyvą ir šiuolaikinių technologijų taikymą šiame amate.

 

 

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Įrašo nuoroda.

Parašykite komentarą