Projekto 093 integruota muzikos pamoka „Adventinės muzikinės kompozicijos „Aleliumai“ kūrimas“ Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje

Gruodžio 19d. Šakių raj. Kriūkų vidurinėje mokykloje vyko projekto 093 integruota muzikos pamoka „Adventinės muzikinės kompozicijos „Aleliumai“ kūrimas“.

Atsisiųsti pamokos planą

Pamokos pradžioje mokiniai paruošia priemones. Mokytoja paskelbia tikslus ir uždavinius. Muzikinį pasisveikinimą ir vokalines pratybas atlikome sėdėdami ratu.

Mokėmės atlikti ketvirtinių ritmą plodami dešine ranka pirma sau į kairę ranką po to šalia sėdinčiam draugui.

Plodami dainavome „Atvažiuoja kalėda, kalėda. Su maišeliu dovanų, dovanų“.

Tada pakartojome praėjusią pamoką išmoktas adventines dainas ir Kalėdų giesmes.

Mokiniai iš įvairių šaltinių renka medžiagą apie apeiginę muziką, diskutuoja ir nusprendžia kokią medžiagą ir kokius kūrinius naudos rengiant kompoziciją.

Adventinėje kompozicijoje mokiniai panaudojo adventinę dainą „Bėginėjo povelė“ (įdėti įrašą), žaidimą „Grįskime, mergos“, Kalėdų vaikų dainą „Kam tavo, vilkeli“ ir giesmes „Skamba angelų giesmė“ (įdėti įrašą), „Tyli naktis“.

Pamokos pabaigoje mokiniai pasidalino įspūdžiais. Aptarė pamoką ir padėkoja vieni kitiems plodami. Mokytoja žodžiu įvertino mokinių aktyvumą pamokoje ir kūrybinės užduoties įvykdymą.

Kurdami adventinę kompoziciją mokiniai sukaupė žinių apie krašto apeiginę muziką, jos būdingus bruožus, geriau susipažino su lietuvių tautos praeities papročiais, estetinė-mis, dvasinėmis, etinėmis vertybėmis, pajuto tautos etninį charakterį, išmoko pateikti savo tautos paveldą. Domėdamiesi apeigine liaudies kūryba, išmoko lietuvių liaudies advento dainų, žaidimų ir Kalėdinių giesmių.

Įrašas Nr.1

Įrašas Nr.2

Šios kompozicijos elementai buvo panaudoti mokyklos adventinėje popietėje, kurią rengė 10 klasės mokiniai.

 

 

Kategorijos: Šakių r. Kriūkų vidurinė mokykla | Įrašo nuoroda.

Parašykite komentarą